Cilt 32, Sayı 4 (2001)

İçindekiler

Araştırmalar

HASTANEDEN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLAR PDF
Fehmi Tabak, Yıldırım Aktuğlu
DERİ LEZYONLARINDAN AYRILAN BİR CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS KÖKENİ PDF
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
CERRAHİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEPSİS OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Fatih AKOVA, Zekeriya İLÇE, Fatma KÖKSAL, Sinan CELAYİR
KRONİK TONSİLİTTE BAKTERİYOLOJİK ÇALIŞMA PDF
Ender İNCİ, Ferhat ERİŞİR, Oral ÖNCÜL
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU’NDA NCPAP TEDAVİSİNE UYUMA GÖRSEL AĞIRLIKLI EĞİTİMİN KATKISI PDF
Levent ÖZTÜRK, Zerrin PELİN, Derya KAYNAK, Lokman SALBACAK, Canip ÖZGÜR, Ayser MUTLU, Hakan KAYNAK
KISA VE UZUN SÜRELİ AMİTİRİPTİLİN KULLANILMASININ, AMELİYATTA HEMODİNAMİĞE ETKİLERİ PDF
Ziya SALİHOĞLU
ELEKTRİK YANIKLARINDA TERMAL ETKİ VE ADALE PERFÜZYONU PDF
Mustafa DEMİR, M. Tunaya KALKAN, Osman ŞENER, Sabbir AHMED, Haluk SAYMAN, Oğuz ÇETİNKALE, İlhami USLU
TİP 1 DİYABETİKLERİN ERKEN VE GEÇ DÖNEMİNDE ANTİOKSİDAN STATÜ PDF
Savaş GÜZEL, Arzu SEVEN, Sabiha CİVELEK, Serpil SALMAN, İlhan SATMAN, Gülden BURÇAK

Olgu Sunumları

BİLATERAL ANTERİOR OPERKÜLER SENDROM (FOIX-CHAVANY-MARIE SENDROMU): BİR OLGU BİLDİRİMİ PDF
Sibel ERTAN, Afrodit FALİHİ, Baki GÖKSAN, Güneş KIZILTAN
GEBELİĞİNDE LATERAL SİNUS TROMBOZU TANISI KOYULAN BİR OLGU SUNUMU PDF
Esra TUŞTAŞ, Rıza MADAZLI, M. Feridun AKSU, Hülya APAYDIN

Derlemeler

HASTANE KAYNAKLI (Nozokomiyal) MANTAR İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ PDF
Ayhan YÜCEL, A. Serda KANTARCIOĞLU


ISSN: 1300-5227