Cilt 32, Sayı 3 (2001)

İçindekiler

Araştırmalar

BIRAK-KAZAN 1996 ULUSLARARASI ÇEKİLİŞLİ SİGARAYI BIRAKMA KAMPANYASININ ELAZIĞ İLİ PİLOT ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
S. Aytaç Polat, Erol Sezer
KRONİK TOLUEN VE n-HEKSAN İNTOKSİKASYONUNDA PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ HASARI: ELEKTROFİZYOLOJİK İNCELEME PDF
Nurten Uzun, Feray Karaali Savrun, Meral E. Kızıltan
TOTAL ATELEKTAZİ YAPMIŞ AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA EKSTERNAL RADYOTERAPİNİN PALYATİF ETKİSİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Mihriban ERDOĞAN KOÇAK, Fazilet ÖNER DİNÇBAŞ, Sedat KOCA
BÖBREK TRANSPLANTASYONLU HASTALARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEME AİT KOMPLİKASYONLAR PDF
Feryal İLKOVA, Rıza Umar GÜRSU, Arzu GÜNTÜRK, Ahmet DOBRUCALI, Kadir BAL, M. Murat TUNCER, Ergun OKTAY
ALTGÖZ KAPAĞI TÜMÖRLERİNDE TRIPIER FLEPLE ONARIM PDF
Yağmur AYDIN, Zeki GÜZEL, Tamer TAŞ, Selçuk KUYUBAŞI, İbrahim YILDIRIM
17 AĞUSTOS DEPREMİ SONRASINDA BİR ELEKTROMİYOGRAFİ LABORATUARI DENEYİMİ PDF
Nurten UZUN, Feray KARAALİ SAVRUN, Serpil YAZICI, Cumakız CAKSIBAEVA, Meral E. KIZILTAN

Olgu Sunumları

RENAL TUBULER ASİDOZA BAĞLI AĞIR HİPOPOTASEMİ VE SOLUNUM ARRESTİ İLE ORTAYA ÇIKAN BİR PRİMER SJÖGREN SENDROMU OLGUSU PDF
Işıl BAVUNOĞLU TÜFEKÇİ, Aydın TUNÇKALE, Sibel YİRMİBEŞÇİK, Ebru AYATA, Yesari KARTER, Esin ÖZTÜRK, Gülen DOĞUSOY
PRİMER BÜLLÖZ AMFİZEMDE ANESTEZİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU PDF
Ziya SALİHOĞLU, Saffet KARACA, Yıldız KÖSE, Şener DEMİROLUK, Yavuz DEMİRARAN

Derlemeler

DERİN MİKOZLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ; ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER VE ANTİFUNGAL DUYARLILIK DENEYLERİ PDF
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL


ISSN: 1300-5227