Cilt 32, Sayı 1 (2001)

İçindekiler

Araştırmalar

DÜZENSİZ NAZOFARENKS ALANLARINA KOBALT-60 İLE RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA KORUMA BLOKLARININ DOZ PARAMETRELERİNE ETKİSİ PDF
Murat Baş, Fadime Alkaya, Gönül Kemikler, Oğuz Gürsoy
ÜLKEMİZ KOŞULLARINDA NÖRONAL İNTESTİNAL DİSPLAZİ TANISI KONABİLİR Mİ? PDF
Gonca Topuzlu Tekand, Ebru Yeşildağ, Ergun Erdoğan, Afaq Alhaq Mobin, Temurçin Ünal, Sergülen Dervişoğlu, Nüvit Sarımurat, Daver Yeker
AKUT AKCİĞER HASARINDA İNTRATRAKEAL DEKSAMETAZONUN LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİLERİ PDF
Güniz Meyancı, Funda Arıcıoğlu, Hüseyin Öz, Akın Aydemir
TANI TESTİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KIYASLANMASI PDF
Ahmet Dirican
KEPÇE KULAK KIKIRDAĞININ ÖNDEN DİLİMLEME YÖNTEMİYLE DÜZELTİLMESİ PDF
Yağmur Aydın, M. Zeki Güzel, Alpagan Mustafa Yıldırım
AÇIK KALP CERRAHİSİNDE, HEPARİN DOZU VE SERBEST PLAZMA HEMOGLOBİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Atilla Uslu, Refik Yiğit
ALKOLİK YAPILAN GEBE SIÇANLAR VE YAVRULARINDA NK AKTİVASYONU İLE IL-2, IFN-γ ve CD19 ETKİLEŞİMİ PDF
Sibel Akyol, Halil Tunalı, Bayram Kıran, Özdemir İlter

Olgu Sunumları

OLASI BİR İDYOPATİK İNTRAKRANİYAL PAKİMENENJİT OLGUSUNUN İKİ YIL SÜRELİ İZLEMİ PDF
Sibel Ertan, Hülya Apaydın, Naci Koçer, Sibel Özekmekçi
RETROKAVAL (SİRKUMKAVAL) ÜRETER: OLGU SUNUMU PDF
İrfan Hüseyin Atakan, Esat Kaya, Bülent Alagöl, Mustafa Kaplan, Osman İnci

Derlemeler

GEBELİKDE ASTIM PDF
Cüneyt Tetikkurt


ISSN: 1300-5227