Cilt 33, Sayı 4 (2002)

İçindekiler

Araştırmalar

Tis/ T1/T2 EVRELERİNDEKİ MİDE KARSİNOMU OLGULARINDA KÜRATİF REZEKSİYON SONUÇLARI PDF
Yılmaz ERSAN, Gülen DOĞUSOY, Süphan ERTÜRK, Ömer UYSAL, Yusuf ÇİÇEK
NAZOLAKRİMAL DRENAJ SİSTEM TIKANIKLIKLARINDA ANTEGRAD TEKNİK İLE BALON KATETER DİLATASYON TEDAVİSİ PDF
Emel BAŞAR, Nilüfer AKOVA, Çolpan MİRZATAŞ
ÇOCUK CERRAHİSİNDE MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMALARI PDF
Zekeriya İLÇE, Fatih AKOVA, Nur ERAY, Sinan CELAYİR
HEMODİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMU VE DİYALİZ YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Betül KALENDER, M. Sarper ERDOĞAN, Erkan ŞENGÜL, Kamil SERDENGEÇTİ, Ekrem EREK, Ahmet YILMAZ
İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ OLGULARINDA UTERİN ARTER DOPPLER BULGULARININ PLASENTA YATAK BİYOPSİSİ HİSTOLOJİSİ İLE İLİŞKİSİ PDF
Aslı SOMUNKIRAN, Rıza MADAZLI, Zerrin CALAY, Şennur İLVAN, Begüm KÖRBEYLİ, Yavuz ŞİMŞEK
DOĞUMDA BAKILAN UMBİLİKAL KORDON KAN GAZI DEĞERLERİNİN ÖNEMİ PDF
Ali BENİAN, Seyfettin ULUDAĞ, Alev ATIŞ, Murat GÖK, Rıza MADAZLI
SERVİKAL YARALANMALARDA HALO-VEST TEDAVİSİ: PDF
Taner TANRIVERDİ, Halil AK, Ercan TÜRECİ, Murat HANCI, Cengiz KUDAY

Olgu Sunumları

POSTERİOR MEDİASTENDE SCHWANNOMA PDF
Halil YANARDAĞ, Ömer Nuri PAMUK, Yesari KARTER, Tuncer KARAYEL, Kamil KAYNAK, Sabriye DEMİRCİ

Derlemeler

FRONTOTEMPORAL DEMANSLAR PDF
Gökhan ERKOL, Feray KARAALİ SAVRUN
ANTİFUNGALLERİN SİSTEMİK MANTAR İNFEKSİYONLARINDA KULLANIMI VE DUYARLILIK DENEYLERİ: GENEL YÖNLENDİRME PDF
Ayhan YÜCEL, A. Serda KANTARCIOĞLU


ISSN: 1300-5227