Cilt 33, Sayı 3 (2002)

İçindekiler

Araştırmalar

PRİMER KUTANÖZ LENFOMA: EORTC SINIFLAMASINA GÖRE RETROSPEKTİF VE PROSPEKTİF DEĞERLENDİRME PDF
Cuyan DEMİRKESEN
ATEROSKLEROTİK DAMAR HASTALARINDA LİPİD VE LİPOPROTEİN DEĞERLERİNİN İRDELENMESİ PDF
Kazım BEŞİRLİ, Cengiz KÖKSAL, Caner ARSLAN, Karman KAZIMOĞLU, Gökçe ŞİRİN, A. Kürşat BOZKURT, Kamil KAYNAK, Hasan TÜZÜN
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ PDF
Yasemin AÇIK, S. Aytaç POLAT
KORONER ARTER HASTALIĞINDA LESİTİN:KOLESTEROL AÇİLTRANSFERAZ VE KOLESTEROL ESTER TRANSFER PROTEİN AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Zehra SERDAR, Melahat DİRİCAN, Dilek YEŞİLBURSA, Akın SERDAR, Emre SARANDÖL
MİSOPROSTOL İLE OKSİTOSİN VE METİLERGOBASİN MALEAT KULLANIMININ DOĞUMUN ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNİN SÜRESİNE VE KAN KAYBINA OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Ekrem SAPMAZ, Esra BULGAN, Gül AY
YENİDOĞAN PNÖMOTORAKSLI OLGULARDA MORTALİTE VE MORBİDİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Zekeriya İLÇE, Gökhan GÜNDOĞDU, Barboros ILIKKAN, Sinan CELAYİR

Olgu Sunumları

ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM: BİR OLGU NEDENİYLE GÜNCEL LİTERATÜRÜN İRDELENMESİ PDF
Altay GEZER, Tarık ALTINOK, Seyfettin ULUDAĞ, Zerrin CALAY
SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYON: OLGU SUNUMU PDF
Semra ÖZTÜRK MUNGAN, Sait ALBAYRAM, Sebahattin SAİP

Derlemeler

ÇOCUKLARDA ASEMPTOMATİK KURŞUN ZEHİRLENMESİ PDF
Gülçin YAPICI, Günay CAN, Ümit ŞAHİN


ISSN: 1300-5227