Cilt 33, Sayı 2 (2002)

İçindekiler

Araştırmalar

EPİTELYAL OVER TÜMÖRLERİ İLE bcl-2, nm 23 ve c-erbB-2 EKSPRESYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Sermin ÖZKAL, Burçin TUNA, Meral KOYUNCUOĞLU, Selma ŞENGİZ, Emek ÖZEN, Turhan USLU
ÖZOFAGUS ATREZİLİ OLGULARLA İLGİLİ 22 YILLIK DENEYİM: (1978-2000) PDF
Sinan CELAYİR, Zekeriya İLÇE, Gonca TOPUZLU TEKAND, Haluk EMİR, Yüksel YEKER, Güner KAYA, Nüvit SARIMURAT, Ergun ERDOĞAN, Osman Faruk ŞENYÜZ, Yunus SÖYLET, Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND, Daver YEKER
CURCUMİNİN STRES ÜLSERLERE ETKİSİ PDF
Ezel USLU
HASTA REFAKATÇİLERİNİN VE ZİYARETÇİLERİNİN EL VE BURUNLARINDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI PDF
A.Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
YÜKSEK VOLTAJLI ELEKTRİK YARALANMALARINDA HASTA PROFİLİ VE PRİMER TEDAVİ PDF
Cengiz AÇIKEL, Fikret EREN, Bülent KALE, Bahattin ÇELİKÖZ
SOLUNUMSAL ASİDOZLU SIÇANLARDA BÖBREK KORTİKAL TOPLAYICI KANAL İNTERKALATE HÜCRELERDEKİ ULTRASTÜRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER PDF
İsmail SEÇKİN, Bülent URULUER, Mümin UZUNALAN, Sibel KÖKTÜRK, Meltem KURUŞ, Güngör ŞATIROĞLU
OCTREOTIDENİN YENİDOĞAN STREPTOZOTOCIN DİYABETİK SIÇAN BÖBREĞİ VE IGF-1 DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Matem TUNÇDEMİR, Melek ÖZTÜRK

Olgu Sunumları

KARACİĞER METASTAZI İLE SEYREDEN MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU OLGU SUNUMU PDF
Ceyhun ORAL, Ethem ÜNAL, Adem KARATAŞ
PLEVRANIN SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRÜ İLE İZLEDİĞİMİZ 3 OLGU PDF
Hilal AKI, Haydar DURAK, Kamil KAYNAK, Özkan DEMİRHAN, Büge ÖZ

Derlemeler

DERMATOLOJİK ACİLLER PDF
Gaye ÜNAL


ISSN: 1300-5227