Cilt 34, Sayı 4 (2003)

İçindekiler

Araştırmalar

RİNGER LAKTAT VE HES 200/0.5 SOLÜSYONLARI İLE SIVI REPLASMANININ ONKOTİK BASINÇ, OSMOLARİTE VE KOAGÜLASYON FAKTÖRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Mukadder DEMİROK, Yalım DİKMEN, İ. Şener DEMİROLUK, Ziya SALİHOĞLU
MİDE KARSİNOMU OLGULARINDA KÜRATİF REZEKSİYONUN ERKEN VE GEÇ SONUÇLARI PDF
Yılmaz ERSAN, Süphan ERTÜRK, Yusuf ÇİÇEK, Muhyittin TEMİZ, Gülen DOĞUSOY, Ahmet DİRİCAN
SIÇANLARDA DENEYSEL BAKIR UYGULAMASININ OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Semlin TOPLAN, Nuran DARIYERLİ, Derviş ÖZÇELİK, M. Can AKYOLCU
VİTAMİN E UYGULANAN HİPERTİROİDİLİ SIÇANLARDA PANKREAS DOKUSUNUN İNCELENMESİ PDF
Nuran DARIYERLİ, H. Oktay SEYMEN, Umut ÖZCAN, Selma YILMAZER, Matem TUNÇDEMİR, Fatma KAYA, Hüsrev HATEMİ, Günnur YİĞİT

Olgu Sunumları

OLGU BİLDİRİMİ: BİR AKCİĞER ASPERGİLLOZU OLGUSUNUN MİKOLOJİ YÖNÜNDEN İZLENMESİ * PDF
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL, İlkay KESKİNEL, Müzeyyen ERK
GENÇ ERKEK HASTADA DEV ÜRETER TAŞI: OLGU SUNUMU PDF
Burak ÖZKAN, Özgür SANCAKLI, Oktay DEMİRKESEN

Derlemeler

MEME KİTLELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NÜKLEER TIP YAKLAŞIMI PDF
Serpil ERDOĞAN
BİYOLOJİK DOZİMETRİ VE İLGİLİ GELİŞMELER PDF
Münevver COŞKUN, Mahmut COŞKUN


ISSN: 1300-5227