Cilt 34, Sayı 2 (2003)

İçindekiler

Araştırmalar

COX-BAĞINTI MODELİ VE BİR UYGULAMA PDF
Hayriye ERTEM VEHİD, Ahmet DİRİCAN, Ülker ÖNEŞ
RENAL PREZERVASYONDA HİPOTERMİ SÜRESİNE BAĞLI ALLOGRAFTTA GÖRÜLEN ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER: İKİ AYRI SOLÜSYONUN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Akif MEHMEDOĞLU, İsmail SEÇKİN, Ali Ulvi ÖNDER, Muzaffer SARIYAR
AKUT İSKEMİK STROKTA SERUM NÖRON-SPESİFİK ENOLAZ’IN PROGNOSTİK DEĞERİ PDF
Serpil BULUT, M. Said BERİLGEN, Yücel DOLU, Bülent MÜNGEN
MARMARA DEPREMİNDE ÖĞRENCİLERDE OLUŞAN ANKSİYETE İLE İLİŞKİLİ ETKENLER PDF
Hayriye ERTEM VEHİD, Gülcan PEYKERLİ, Derya TOPARLAK, Behiye ALYANAK

Olgu Sunumları

İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİDE DOĞUM ŞEKLİ: 3 OLGU SUNUMU PDF
Ebru ÖZTÜRK, Alev ATIŞ, Pelin ÖÇAL, İsmail ÇEPNİ, Rıza MADAZLI
BENİGN PARATESTİKÜLER TÜMÖRLER: OLGU SUNUMU PDF
Emre AKKUŞ, Ali Uğur ÖZALP, Canser ÇAKALIR

Derlemeler

TÜRKİYE’DE İNSAN KRİPTOKOKKOZUNUN EPİDEMİYOLOJİSİ (1953-2003) PDF
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
KUPFFER HÜCRESİ PDF
Tahsin Murad AKTAN, Aydan CANBİLEN, Nurullah KEKLİKOĞLU


ISSN: 1300-5227