Cilt 34, Sayı 1 (2003)

İçindekiler

Araştırmalar

KRONİK KARACİĞER HASTALARINDA HEPATİT A AŞISI YAPILMALI MI ? PDF
Tülin ERKAN, Figen ÇULLU, Tufan KUTLU, Hilda ÇERÇİÖZKAN, Evrim KIRAY, Güngör T. TÜMAY
MİDE KANSERLİ HASTALARDA KLİNİKOPATOLOJİK PROGNOSTİK FAKTÖRLER PDF
Yılmaz ERSAN, Süphan ERTÜRK, Yusuf ÇİÇEK, Muhyittin TEMİZ, Ahmet DİRİCAN, Gülen DOĞUSOY
BASİT İNKOMPLET SİNDAKTİLİNİN VEB FLEBİ İLE TEDAVİSİ: GREFTSİZ BİR YÖNTEM PDF
Cengiz AÇIKEL, Ersin ÜLKÜR, Fikret EREN, Bahattin ÇELİKÖZ
ESANSİYEL BLEFAROSPAZMA BAĞLI FONKSİYONEL KÖRLÜĞÜN KİMYASAL DENERVASYONLA TEDAVİSİ PDF
Emel BAŞAR, Halit PAZARLI, Alp KAYIRAN
EKSTERNAL RADYOTERAPİ CİHAZLARINA AİT DOZİMETRİK PARAMETRELERİN ÖLÇÜM VE FABRİKA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI PDF
Bayram DEMİR, Ayşe KOCA, Basri GÜNHAN, Songül KARAÇAM, Ahmet ÖBER

Olgu Sunumları

VULVAR ENDOMETRİOMA: OLGU SUNUMU PDF
Banu KUMBAK, Altay GEZER, Şennur İLVAN, Haluk IŞILOĞLU, Tamer EREL
YAPIŞIK İKİZLER: OLGU SUNUMU PDF
M. Ata TOPÇUOĞLU

Derlemeler

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANSIN VİRÜLENS FAKTÖRLERİ PDF
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
ACİL TIP SİSTEMLERİ PDF
Suna SOYSAL, Özgür KARCIOĞLU, Hakan TOPAÇOĞLU
FULMİNAN KARACİĞER YETERSİZLİĞİ: ETYOLOJİK, KLİNİK VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİ PDF
Sebati ÖZDEMİR, Perihan AKIN


ISSN: 1300-5227