Cilt 35, Sayı 3 (2004)

İçindekiler

Araştırmalar

AKUT PUROMYCİNE AMİNONUCLEOSİDE NEFROZDA PROTEİNÜRİ, KREATİNİN KLİRENSİ, SERUM ALBUMİN DEĞERLERİ İLE BÖBREK CİSİMCİĞİNDEKİ ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER VE SLİT-PORE SAYISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF
İsmail SEÇKİN, Mümin UZUNALAN, Meltem PEKPAK, Sibel KÖKTÜRK, Bülent URULUER, Hüseyin SÖNMEZ, Zeynep ÖZTÜRK, Güngör ŞATIROĞLU
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN 3 YILLIK PROFİLİ PDF
Nurver Turfaner ERTÜRK, Necdet SÜT, Fikret SİPAHİOĞLU
GECİKMİŞ ARTERYEL EMBOLİLER: EMBOLEKTOMİ YAPILMALI MIDIR? PDF
Erkan İRİZ, Sedat KALAYCIOĞLU, Volkan SİNCİ
GEBELİK VE EPİLEPSİ: 44 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Rıza MADAZLI, Mahmut ÖNCÜL, Mustafa ALBAYRAK, Seyfettin ULUDAĞ, Esat EŞKAZAN, Vildan OCAK

Olgu Sunumları

DEV ÜRETRA TAŞI: BİR OLGU SUNUMU PDF
Cabir ALAN, Hakan SUİÇMEZ, Özgür SANCAKLI, Ramazan ALTINTAŞ, Oktay DEMİRKESEN
DERİN BOYUN ENFEKSİYONU: BİR OLGU SUNUMU PDF
Ömer Necati DEVELİOĞLU, Kürşat YELKEN, Erdoğan GÜLTEKİN, Mehmet KÜLEKÇİ

Derlemeler

GEBELİKTE KARACİĞER HASTALIKLARI PDF
Sebati ÖZDEMİR, Perihan AKIN
PROTEİN OKSİDASYONUNUN KLİNİK ÖNEMİ PDF
Ufuk ÇAKATAY, Refik KAYALI


ISSN: 1300-5227