Cilt 35, Sayı 2 (2004)

İçindekiler

Araştırmalar

LİMBERG FLEBİN ÇOK AMAÇLI UYGULAMALARI PDF
Fatih PEKER, Can SOLAKOĞLU
ÇALIŞAN KALPTE KORONER BY-PASS CERRAHİSİNİN ÇOK DAMAR HASTALARINDA KULLANIMI PDF
Vural ÖZCAN, Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Onursal BUĞRA, Mustafa ZENGİN
SEKS HORMONLARININ DİŞİ TAVŞANLARDA MESANE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKILERİ: ÜRODİNAMİ ÇALIŞMASI PDF
Sinan CELAYİR, Zekeriya İLÇE
115 KANSER HASTASINDA PORT KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Tülay SAMANCI, Nil MOLİNAS MANDEL, A. Kürşat BOZKURT, Fikret KUTLU, Cihan URAS

Olgu Sunumları

KONTİNAN DİVERSİYONLU HASTADA MESANE TAŞINA PERKÜTAN SİSTOLİTOTRİPSİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU PDF
Ali Ulvi ÖNDER, Burak ÖZKAN, Burçin TUNÇ, Veli YALÇIN, Zübeyr TALAT
ENDOLENFATİK KESE TÜMÖRÜ: OLGU BİLDİRİMİ PDF
Selçuk YILMAZLAR, Faruk ABAŞ, Hülya ÖZTÜRK NAZLIOĞLU, Ender KORFALI

Derlemeler

PARAOKSONAZ PDF
Özlem BALCI EKMEKÇİ, Orkide DONMA, Hakan EKMEKÇİ
PROTEİN OKSİDASYONUNUN ANA MEKANİZMALARI PDF
Refik KAYALI, Ufuk ÇAKATAY


ISSN: 1300-5227