Cilt 35, Sayı 1 (2004)

İçindekiler

Araştırmalar

ASPİRASYON VE %3 SODYUM TETRADECYL SULFATE İLE SKLEROTERAPİNİN HİDROSEL TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİ PDF
Mehmet KALKAN, Hakkı UZUN, Ali Ulvi ÖNDER, Cabir ALAN, Armağan ÖNER, Vural SOLOK
175 YÜZ KIRIKLI HASTANIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ PDF
Cemal AYGIT, Hüsamettin TOP, Sedat BAŞ
MESANE KANSERİ TANISINDA SERUM CA 19-9 VE CA 125 DÜZEYLERİNİN ROLÜ PDF
Hüseyin HAMELİ, Burak ÖZKAN, Ahmet ERÖZENCİ, Vural SOLOK
MEME KANSERLİ VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE β-KAROTEN, A VİTAMİNİ ve E VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN ÜÇ AYRI PARAMETRESİZ TEST ARACILIĞIYLA KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Yakut IRMAK ÖZDEN, Hayriye ERTEM VEHİT, Tülin ÖZDEN

Olgu Sunumları

CANDİDA ALBİCANS’DA MANNAN: ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ PDF
A.Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
c-fos Geni ve Fos Proteinleri PDF
Nurullah KEKLİKOĞLU

Derlemeler

PHACE SENDROMU PDF
Yücel TAŞTAN, Bülent ÖZGÜR, Beyhan TÜYSÜZ, Ahmet ÇELEBİ, Özdemir İLTER
ÜRİNOMUN PERKÜTAN NEFROSTOMİ VE DOUBLE J KATETER DRENAJI İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU PDF
Cabir ALAN, Burçin TUNÇ, Oktay DEMİRKESEN


ISSN: 1300-5227