Cilt 36, Sayı 4 (2005)

İçindekiler

Araştırmalar

ETANOLÜN UYGULANMA DOZU VE SÜRESİNE BAĞLI OLARAK ALKOLİK GEBELERDE İMMÜN SİSTEM DEĞİŞİMLERİ PDF
Sibel AKYOL, Halil TUNALI
MELANOMA DIŞI DERİ KANSERLERİNİN NÜKS ORANLARI: 11 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ PDF
Ersin ÜLKÜR, Hüseyin KARAGÖZ, Cengiz AÇIKEL, Fuat YÜKSEL, Bahattin ÇELİKÖZ
TRİPTOFAN HİDROKSİLAZ GEN POLİMORFİZMİNİN İŞİTSEL OLAYA İLİŞKİN BEYİN POTANSİYELLERİNE ETKİSİ PDF
Tolgay ERGENOĞLU, Gonca COŞKUN, Hüseyin BEYDAĞI, H. Yasemin KESKİN, Mehmet Emin ERDAL, Tamer DEMİRALP
SIÇAN BEYİN G PROTEİNLERİNİN KARAKTERİZASYONU PDF
Hülya CABADAK, Beki KAN

Olgu Sunumları

ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI TİNU SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU PDF
Berna MURAT, Ali ÖZDEMİR
PSİKOJENİK POLİDİPSİNİN NEDEN OLDUĞU BİR HİPONATREMİK ENSEFALOPATİ OLGUSU PDF
Ayten CEYHAN DİRİCAN, Yavuz ALTUNKAYNAK, Selma ÇELİK, Belgin MUTLUAY, Kerem COŞKUN, Ayhan KÖKSAL, Sevim BAYBAŞ

Derlemeler

TİROİD VE KARACİĞER PDF
Sebati ÖZDEMİR
KRONİK ANAL FİSSÜR OLGULARINDA CERRAHİ TEDAVİ PDF
Yılmaz ERSAN, Nihat YAVUZ, Ramazan KUŞASLAN, Yusuf ÇİÇEK, Sabri ERGÜNEY


ISSN: 1300-5227