Cilt 36, Sayı 3 (2005)

İçindekiler

Araştırmalar

PREEKLAMPTİK VE NORMAL PLASENTADA ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTETAZ İMMÜNREAKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ PDF
Canan MUTLU, Meral KOYUTÜRK, Vildan KARPUZ
VENTRİKÜLOATRİAL ŞANTLAMA: YATAĞA BAĞIMLI HİDROSEFALİLİ HASTALARDA ALTERNATİF BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ PDF
Bülent CANBAZ, Mustafa Onur ULU, Taner TANRIVERDİ, Saffet TÜZGEN, Cihan İŞLER, Mehmet Yaşar KAYNAR
DUODENAL DİVERTİKÜLOSİS OLGULARINDA KLİNİK ANALİZ VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PDF
Yılmaz ERSAN, Nihat YAVUZ, Yusuf ÇİÇEK, Sabri ERGÜNEY, Ramazan KUŞASLAN, Ahmet BELLİ
CERRAHİ TEDAVİ GEREKTİREN MİDE BEZOARLARI PDF
Yılmaz ERSAN, Nihat YAVUZ, Serdar YÜCEYAR, Yusuf ÇİÇEK, Sabri ERGÜNEY, Adem KARATAŞ, Ahmet BELLİ

Olgu Sunumları

ATİPİK REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMLU BİR OLGU PDF
Filiz KOÇ, Suzan ZORLUDEMİR, Deniz YERDELEN, Hacer BOZDEMİR
SKLERODERMALI BİR OLGUDA DUYSAL TRİGEMİNAL NÖROPATİ PDF
Ayşegül GÜNDÜZ, Mehmet Ali AKALIN, Meral E. KIZILTAN

Derlemeler

MALASSEZİA TÜRLERİ: TAKSONOMİ, MİKOLOJİ, İMMUNOLOJİ, PATOGENEZ, VÜCUTTAKİ DAĞILIMI VE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR, LABORATUVAR TANIMI, ANTİFUNGALLERE DUYARLILIĞI PDF
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
İNVAZİV ASPERGİLLOZUN ÖN TANIMINDA GALAKTOMANNAN ANTİJENİNİ BELİRLEMENİN YERİ VE ÖNEMİ PDF
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL


ISSN: 1300-5227