Cilt 36, Sayı 2 (2005)

İçindekiler

Araştırmalar

2 CM’DEN BÜYÜK ÜRİK ASİT TAŞLARINDA ORAL KEMOLİZ PDF
Bülent ÖNAL, Burçin TUNÇ, Süleyman ATAUS, Cabir ALAN, Veli YALÇIN, Armağan ÖNER
HİPEROKSALÜRİNİN MESANE EPİTELİ ÜZERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ HASAR VE BU HASARIN LOSARTAN TARAFINDAN GERİ DÖNDÜRÜLMESİ PDF
Burçin TUNÇ, Oktay DEMİRKESEN, İlhan UYANER, Ebru GÜREL, Ayşegül KAPUCU, Tahir TURAN
RİNOPLASTİ’DE DEPRESÖR SEPTİ NAZİ KASI REPOZİSYONUNUN HAFİF GÜLME DEFORMİTESİNE ETKİSİ PDF
Erol BENLİER, Hüsamettin TOP, Cemal AYGIT
RİNİTLİ HASTALARDA CD4 VE CD8 LENFOSİT SUBGRUPLARI VE IgE İLİŞKİSİ PDF
Rauf TAHAMİLER TAHAMİLER, Salih ÇANAKÇIOĞLU, Deniz Tuna EDİZER

Derlemeler

BÖBREĞİN HİDATİK KİST HASTALIĞI PDF
Burak ÖZKAN, Özgür SANCAKLI, Şefik ÇİTÇİ, Oktay DEMİRKESEN, Bülent ALICI
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI’NDA TANIMLANMIŞ OLAN PSEUDALLESCHERİASİS OLGULARI VE AVRUPA TIP MİKOLOJİSİ KONFEDERASYONU (ECMM) PSEUDALLESCHERİASİS ÇALIŞMA GRUBU PDF
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL

Olgu Sunumları

OSTEOPOROZ VE SOL KALP TUTULUMU OLAN NOONAN SENDROMU OLGUSU PDF
Ferunda DEMİR DEMİR, Selim KURTOĞLU, M. Emre ATABEK, Mehmet KESKİN, Nazmi NARİN
MİDE ADENOKARSİNOMLU BİR HASTADA AKANTOZİS NİGRİKANS PDF
Özlem AKÇA, Ebru DAVRAN, Asuman ÇOLAK, Sabri ERGÜNEY, Olcay ALVER, Bilgi BACA


ISSN: 1300-5227