Cilt 37, Sayı 4 (2006)

İçindekiler

Araştırmalar

Pelvik Jinekolojik Operasyon Sonrası Ateş (Febril Morbidite) Görülme Durumu ve Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi PDF
Menekşe MÜDÜROĞLU, Mahmut ÖNCÜL, Fuat DEMİRKIRAN, Derin KÖSEBAY, Hatice YILDIZ ERYILMAZ
Testiküler Azospermili Erkeklerde Y Kromozomunda Azospermi Faktör Mikrodelesyonlarının Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla Belirlenmesi PDF
Murat ULUĞ, Belgin SÜSLEYİCİ DUMAN, Ayşe ARVAS ULUĞ, Teksen ÇAMLIBEL
70 Yaş Üzeri Hastalarda On-Pump, Off-Pump Koroner Revaskülarizasyon PDF
Bülend KETENCİ, Gökçen ORHAN, Batuhan ÖZAY, Serdar ÇİMEN, Mehmet GÜNEY, Rafet GÜNAY, Sibel SARI, Alper GÖRÜR, Onur GÜRER, M. Murat DEMİRTAŞ

Derlemeler

Nörosarkoidoza Genel Bir Bakış PDF
Sibel ERTAN, Gülçin BENBİR, Sevtap SİPAHİ DEMİRKÖK
Akustik Rinometri PDF
Rauf TAHAMİLER, Hüseyin IŞILDAK, Salih ÇANAKÇIOĞLU
Serbest Radikal Biyokimyasının Tarihsel Süreçteki Gelişimi PDF
Ufuk ÇAKATAY, Refik KAYALI
Mantarların Rinosinüzitlerdeki Rolü: Epidemiyoloji, Mikoloji, İmmünoloji, Patogenez, Sınıflama Kriterleri, Laboratuar Tanımı, Antifungallerin Tedavideki Yeri PDF
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL

Dizin/İçindekiler

HAKEMLER / REVIEWERS PDF
Editör Editör


ISSN: 1300-5227