Cilt 37, Sayı 2 (2006)

İçindekiler

Araştırmalar

Cryptococcus Neoformans Kokenlerinin In Vitro Fenol Oksidaz Etkinliginin Belirlenmesi ve C. Neoformansı ın Candida Albicans Kolonilerinden Ay1rt Edilmesi i~in Pal Agar ve Niger Seed Agar Besiyerlerinin Karşılaştırılması PDF
A.Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL, Valerio Vidottto
Cok lyi Bilinen Bir Konunun Hızlı Tekrarı: lnvajinasyon PDF
Mehmet Eliçevik, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Zekeriya Ölçü, Gonca TOPUZLU TAKANT, Nuvit SARIMURAT, Ergun ERDOGAN, Sebuh KURUOĞLU, Daver YEKER
Vaginal Anomalilerin Cerrahi Tedavisi: Kadın Dogum Kliniginin Deneyimi PDF
Ali BENİAN, Sanlı Erkan, Altay GEZER, Mehmet Öncül, Seyfettin Uludağ, Feridun Aksu
Metabolik Alkalozlu Sıçanlarda Bobrek Kortikal Toplayıcı Kanal interkalate Hiicrelerdeki Ultrastriiktiirel Degişiklikler PDF
İsmail Seçkin, Gamze Tanrıverdi, Bülent Uruluer, Emine Mamal, Şule Ayla

Olgu Sunumları

Sporadic Creutzfeldt-Jacob Hastalığı: 5 Olgu Sunumu PDF
Nurhak DEMİR, Belgin MUTLUAY, Musa ÖZTÜRK, Yavuz ALTUNKAYNAK, Vedat SÖZMEN, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Ayten DİRİCAN, Sevim BAYBAŞ
Subklavian Rekonstrüksiyonu Yapılan Süperior Sulkus Tümörü Olgusu PDF
Ahmet DEMİRKAYA, Özerk Özgür AKGÜN, Ezel ERŞEN, Seyfettin Hakan ALTAN, Murat AKÇIL, Mehmet Kamil KAYNAK

Derlemeler

Avian İnfluenza İnfeksiyonunun Dünü ve Bugünü PDF
Seyyal Ak
Nazal Provokasyon Testleri PDF
Rauf TAHAMİLER, Gkioukxel SARITZALI, Salih ÇANAKÇIOĞLU


ISSN: 1300-5227