Cilt 37, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

Editörden

Yeni Bir Başlangıç: Bu Dergi Hepimizin ! PDF
Ertuğrul GÖKSOY

Araştırmalar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Check-up Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda Helicobacter Pylori Sıklığı ve Bunu Etkileyen Faktörler PDF
Ayşe KAYPMAZ, Necdet SÜT, Nurver TURFANER, Fikret SİPAHİOĞLU
Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulaması PDF
Erol BENLİER, Hüsamettin TOP, A. Cemal AYGIT
17-β Estradiole ile İndüklenen insan Lenfositlerindeki Mikronükleus Sıklığının incelenmesi PDF
Gülgün S. GÜVEN, Tuğba CUNA, Nazlı BİRİNCİ, Mehmet GÜVEN, İlhan ONARAN, Seniha HACIHANEFİOĞLU, Turgut ULUTİN
Esansiyel Hipertansiyonda Perindoprilin Arteriyel Nabız Dalga Hızlı ve Arteriyel Nabız Dalga Hızı İerleme Zamanına Etkileri PDF
Mustafa YILDIZ, Banu ŞAHİN, Alparslan ŞAHİN, Birsel KAVAKLI, H. Oktay SEYMEN

Olgu Sunumları

Önkolda Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması PDF
Mehmet BOZKURT, Fatih ZOR, Yalçın KÜLAHÇI, Erol BENLER
Alt Servikal Vertebrayı Tutan Eozinofilik Granülom PDF
Bülent CANBAZ, Mustafa Onur ULU, Rahşan KEMERDERE, Taner TANRIVERDİ

Derlemeler

Nörosarkoidoza Genel Bir Bakış PDF
Sevtap SİPAHİ DEMİRKÖK, Sibel ERTAN, Gülçin BENBİR
Parapnömonik Efüzyonlar ve Ampiyem PDF
Cüneyt TETİKKURT


ISSN: 1300-5227