Cilt 38, Sayı 4 (2007)

İçindekiler

Araştırmalar

Yenidoğan Streptozotosin Diyabet Modelinde Pankreatik Beta Hücre Rejenerasyonunu Kontrol Eden Genlerin Ekspresyonu PDF
Melek ÖZTÜRK, Fatma KAYA DAĞISTANLI
Yaşam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Artıkların İncelenmesi PDF
Meral YAY, Elif ÇOKER, Ömer UYSAL
Hekimlerin ve Veteriner Hekimlerin Araştırmalarda Deney Hayvani Kullanımına Bakış Açıları PDF
Ayşe Seda COŞKUN, Pelin ELİBOL, Mümin COŞKUN, Emrah ÇALIŞKAN, Mehmet Akif TÜKENMEZ, Berrak Ç. YEĞEN
Yeni Doğan Streptozotosin Diyabetik Nefropatide Isradipin’in TGF-ß1 ve Tip IV Kollajen Ekspresyonları Üzerine Etkileri PDF
Matem TUNÇDEMİR, Fatma KAYA DAĞISTANLI, Melek ÖZTÜRK

Olgu Sunumları

Kranial Bilgisayarlı Tomografi İcelemesinde İzlenemeyen ve Direkt Grafide Saptanan Kranial Fraktür Olgusu PDF
Hikmet AYTEKİN, Merih İŞ, Murat DÖŞOĞLU, Ferruh GEZEN

Derlemeler

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği PDF
Özgür KASAPÇOPUR
Biyomedikal Araştırmalar ve Etik PDF
Gülten DİNÇ
Atriyal Septal Defekt: Dünü, Bugünü, Yarını PDF
Batuhan ÖZAY, Bülend KETENCİ, Rafet GÜNAY, Serdar ÇİMEN, Murat DEMİRTAŞ

Dizin/İçindekiler

HAKEMLER / REVIEWERS PDF
Editör Editör


ISSN: 1300-5227