Cilt 38, Sayı 3 (2007)

İçindekiler

Araştırmalar

Omurilik Yaralanmalarında Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri PDF
Nurten UZUN, Derya ULUDÜZ, Azar RAHİMPANAH, Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU
İnkarsere Femoral Hernilerde Acil Cerrahi Yaklaşım PDF
Yeliz Emine ERSOY, Fadıl AYAN, Melih PAKSOY, Fatih AYDOĞAN
Hiperparatiroidizm Nedeni İle Ameliyat Edilen Hastalarımızın Sonuçları PDF
Sezer ATAKAN, Cem İBİŞ, Mehmet Emin İRFANOĞLU
Testis Dokusunda Kurşun Toksisitesi ve Eser Element İlişkisi Üzerine Selenyum ve Kateşinin Rolü PDF
Semra ÖZDEMİR, Şefik DURSUN

Olgu Sunumları

Fibröz Mediastinit Sonucu Geliflen Vena Cava Superior Sendromunda PTFE Greft İle Rekonstrüksiyon PDF
Bülend KETENCİ, Murat YAŞAROĞLU, Batuhan ÖZAY, Bülent AYDEMİR, Ilgaz DOĞUSOY, Murat DEMİRTAŞ
Duodenal Stromal Tümör PDF
Sadık PEREK, Asiye PEREK, Kemal ŞARMAN, İlknur ERENLER KILIÇ, A.Ahad ANDİCAN

Derlemeler

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Kuruluş Aşamaları PDF
Ayten ALTINTAŞ
Akut Pulmoner Embolide Tanı PDF
Cüneyt TETİKKURT


ISSN: 1300-5227