Cilt 39, Sayı 4 (2008)

İçindekiler

Araştırmalar

Gebeliğin Farklı Evrelerinde NK (CD56) ve IFN-γ Etkileşimi Üzerine Farklı Dozlardaki Alkolün Etkisi PDF
Sibel Akyol, Halil Tunalı
Sperm Morfolojisi ve Kromatin Kondensasyon Defektleri Arasındaki Korelasyon PDF
Sevilay Erimşah, İsmail Seçkin, Seyfettin Uludağ, Tülay İrez
Diyabetes Mellitusun Vasküler Cevaba Olan Etkisinin İskemi Reperfüzyon Modelinde İncelenmesi PDF
Samet Yalçın, Bülent Yalçın
Preoperatif Yüksek C-Reaktif Protein Seviyesi Kardiyak Cerrahi Sonrası İnfeksiyonu Yansıtır mı? PDF
Süheyla Keser, Önder Teskin, Taner İyigün, Ufuk Çiloğlu, Batuhan Özay, Gürkan Kömürcü, Cem Arıtürk, Sabri Dağsalı
Akut Herpetik Nevralijide Gebapentin ve Gebapentin-Tramadol Kombinasyonunun Karşılaştırılması PDF
Kader Keskinbora, Işık Aydınlı, Ertuğrul Aydemir

Olgu Sunumları

Karaciğerin Okült Alveoler Hidatik Kisti: Çok Erken Yakalanan Alveoler Hidatik Kist Olgusu PDF
Sadık Perek, Baki Ekçi, Metin Kapan, Zerrin Calay
İdiyopatik Ana Pulmoner Arter Anevrizma Onarımı PDF
Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Elmas Kanbur, Lale Yüceyar, Cem Sayılgan, Hülya Erolçay, Gökhan İpek

Dizin/İçindekiler

HAKEMLER / REVIEWERS PDF
Editör Editör


ISSN: 1300-5227