Cilt 39, Sayı 3 (2008)

İçindekiler

Editörden

Editörün Sorumlulukları ile Danışman ve Yazar Açılarından Tutumu PDF
Altan ONAT
Sağlık Yayıncılığı ve Türk Tıp Dizini PDF
Orhan YILMAZ
Türk Tıp Dizinine Giren Makalelerin Yazım Sorunları PDF
Aytaç YILDIZELİ

Araştırmalar

Eksperimental Kolit Modelinde Appendektominin Erken Dönemde İnflamasyon ve Oksidatif Stres Üzerindeki Etkileri PDF
Yusuf ERZİN, Adem KARATAŞ, Hafize UZUN, Seval AYDIN, Melih PAKSOY, Süha GÖKSEL, İbrahim YURDAKUL, Hülya Uzunismail
Alt Servikal Bölgede Vertebra ve Disk Morfometrisinin Değerlendirilmesi PDF
Yasin ARİFOĞLU, Merih İŞ, Özdemir SEVİNÇ, Çağatay BARUT

Olgu Sunumları

Spondilolizise Eşlik Eden Kontralateral Skleroz: Olgu Sunumu PDF
Neslihan TAŞDELEN, Bengi GÜRSES, F.Burcu YETİMOĞLU, N.Özgür KILIÇKESMEZ, Duygu Geler KÜLCÜ, Arzu Kovanlıkaya

Düzeltme/Erratum

DÜZELTME / ERRATUM PDF
Editör EDİTÖR


ISSN: 1300-5227