Cilt 39, Sayı 2 (2008)

İçindekiler

Editörden

EDİTÖRDEN PDF
Ertuğrul Göksyo

Araştırmalar

Süperovulasyon Protokolünde Kullanılan GnRH Agonistinin Oosit Olgunluğu ve Çapına Etkileri PDF
Murat Başar, Mehmet Türker, Tülay İrez, Oktay Arda
Evre IV Mide Karsinomlu Hastalarda Palyatif Gastrektominin Değeri PDF
Nevit Duraker
Hodgkin Hastalığı Mantle Işınlamasında Fetus Dozlarının Araştırılması PDF
Nuren Beşe, Kimia Çepni, İsmail Çepni, Basri Günhan, Ayşe Koca, Songül Çavdar Karaçam, Didem Çolpan Öksüz
İdiyopatik İnfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Arasındaki İlişkiler PDF
Birsen Aydemir, İlhan Onaran, Ali Rıza Kızıler, Bülent Alıcı, Abdullah Aksu, Selmin Toplan

Olgu Sunumları

Dekstrokardili Situs Inversus Totaliste Tam Koroner Arteryel Bypass Greftleme: Olgu Sunumu PDF
Numan Ali Aydemir, Mehmet Salih Bilal, Nihat Cine, Yahya Yıldız, Fikret Turhan
Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Aort Yetmezliği Nedeniyle Aort Kapak Replasmanı PDF
Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Şeyma Denli, Cenk Üreyen, Cem Sayılgan, Gökhan İpek
Nadir Bir Doğumsal Tümor: Sakrokoksigeal Teratom Olgu Sunumu PDF
Tayfun Türkaslan, Ali Murat Akkuş, Cem Akpınar, Pınar Özay, Zafer Özsoy

Düzeltme/Erratum

DÜZELTME / ERRATUM PDF
Editör Editör


ISSN: 1300-5227