Cilt 39, Sayı 1 (2008)

İçindekiler

Editörden

Süreli Yayınlarda Editörlük: Sorunlar ve Çözümler! PDF
Ertuğrul GÖKSOY

Araştırmalar

Doksorubisin ile Oluşturulmuş Deneysel Kardiyotoksisite Üzerine Nikotinamidin Etkisi PDF
Şule Ayla, Hüseyin Oktar, Gamze Tanrıverdi, Müjgan Cengiz, Anıl Çağla Özkılıç, Nazan Böttjer, Tuncay Altuğ, Şebnem Batur
Sıçanlarda Aralıklı Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Bazı Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi PDF
Mehmet Altan, Tevfik Gülyaşar, Murat Mengi, Gökhan Metin, Günnur Yiğit, Lütfi Çakar
Havayolu Hastalıklarında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Arasındaki İlişki PDF
Hakan Bahadır, Hande İkitimur, Canan Akman, Birsen Mutlu, Bilun Gemicioğlu
Plazma Goblet Hücre ve Ekzokrin Pankreas Antikor Sıklığının Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit Ayırımındaki Klinik Değeri PDF
Yusuf Erzin, Aykut F. Çelik, Belma Karatoka, Mustafa Aslan, Bekir Kocazeybek

Olgu Sunumları

Mide Yerleşimli Bir Gastrointestinal Stromal Tümörün Laparoskopik Rezeksiyonu PDF
Yusuf ERZİN, Adem Karataş, Melih Paksoy, Fatih Velibeyoğlu, Gülen Doğusoy, Murat Tuncer
Eşzamanlı Bilateral Spontan Pnömotoraks PDF
Fatma Şimşek, Murat Akçıl, Ozan Balkanay, Ahmet Demirkaya, Kamil Kaynak


ISSN: 1300-5227