Cilt 40, Sayı 2 (2009)

İçindekiler

Araştırmalar

Karaciğer Sirozlu Hastalarda Artmış Plazma Karnitin Seviyeleri PDF
Ahmet Baran Çiğdem A. Zeybek Sebati Özdemir, Arzu Kahveci Hasan Önal Sema Yalvaç, Ahmet Aydın Perihan Akın
Mide Karsinomalı Hastalarda Mikroskopik Rezeksiyon Sınırı Tutulumunun Prognostik Önemi PDF
Nüvit Duraker
Kordon Kanı Hücrelerinin Saklanmasında Vitrifikasyon Metodu PDF
Özlem Tuğçe Çilingir Tülay İrez, Mustafa Taşyürekli Sema Bilgiç Gazioğlu
Asimetrik Elektron Alanı Dozimetri Parametrelerinin Değerlendirilmesi PDF
Songül Çavdar Karaçam Ayşe Koca Basri Günhan
Sirotik Olmayan Portal Hipertansiyon ve Gebelik Sonuçları PDF
Rıza Madazlı Tayfur Çift Altay Gezer, Eray Balcan Suat Karataş
Ağır Proliferatif Karakterdeki Diyabetik Retinopatili Olgularda İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunu Takiben Bimanuel Teknikle Pars Plana Vitnektomi PDF
Murat Yolar Cengiz Aras Ceyhun Arıcı

Olgu Sunumları

Karaciğerin İnflamatuvar Psödotümörü: Sağ Trisegmentektomi Yapılan Bir Olgu Sunumu PDF
Sadık Perek İlknur Erenler, Kaya Sarıbeyoğlu Gülşen Özbay


ISSN: 1300-5227