Cilt 40, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

Araştırmalar

Mide Karsinomalı Hastalarda Metastazlı Lenf Nodüllerinin Oranının Prognostik Değeri PDF
Nüvit Duraker
Deneysel Diyabetik Nefropatide İrbesartan’ın Apoptoz Üzerine Koruyucu Etkileri PDF
Meltem TUNÇDEMİR, Melek ÖZTÜRK
Kanser Kök Hücresi ve Notch Yolağında Umut Veren Ortak Embriyonik Dönem İnhibisyonu PDF
Gülperi ÖKTEM, Serap USLU, Ayşegül UYSAL, Ayhan BİLİR, Şule AYLA, Burak Cem SONER, Çağ ÇAL
Ovariyektomi Sonrası Meydana Gelen Osteoporoz ve Uygulanan Tedaviler Sonras›nda Sıçan Tiroidi Parafoliküler Hücrelerdeki Morfolojik Değişiklikler PDF
Emine NAMAL, Mustafa TAŞYÜREKLİ

Olgu Sunumları

Üç Başlı Musculus Gastrocnemius Olgusu PDF
Mehmet ÜZEL, Ali İhsan SOYLUOĞLU, Ercan TANYELİ, Güler KAHRAMAN, Feridun VURAL
Mide Kanserini Taklit Eden Heterotopik Pankreas: Olgu Sunumu PDF
A.Vedat DURGUN, Gültekin Ozan KÜÇÜK


ISSN: 1300-5227