Cilt 41, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

Editörden

Cerrahpaşa Tıp Dergisi 40.+ Yılı ve Geleceği PDF
Ertuğrul GÖKSOY

Araştırmalar

Türk Tıp Kurumlarının Günümüze Dek Tıbba “Halis” Katkılarının Analizi. PDF
Altan ONAT
Pediatrik Çağ Kraniofaringiomlarında Başvuru Klinik Bulguları: 24 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. PDF
Ziya ASAN, Reza DASHTİ, Fatma ÖZLEN, Nejat ÇIPLAK, Pamir ERDİNÇLER
Epidural Kateter Seti ile Kanser Ağrısında Uzun Süreli İntratekal Lokal Anestetik ve Opioid Analjezisi Uygulaması PDF
Ali Ferit PEKEL

Olgu Sunumları

Bilateral Tüberküloz Psoas Absesi. PDF
Merih İŞ, Ömer AYKANAT, Murat DÖŞOĞLU
Vulva Nörofibromunun Eksizyonu PDF
A. GEZER, H. ERENEL,, B. ASLAN, O. ÇETİN,, D. VURALLI BAKKALOĞLU, Ş. İLVAN, S. DERV
Subkütan Enoksaparine Bağlı Kas İçi Hematom PDF
S. ALTAY, T.S. GÜVENÇ, M. KARACA,, F. ÖZPAMUK, H. ALTUĞ ÇAKMAK,, N. KARADAĞ, Z. NURKALEM
Dev Sol Ön İnen Koroner Arter (LAD) Anevrizması PDF
S. ALTAY, Y. VELIBEY, H. ALTUĞ ÇAKMAK, İ. KELEŞ, M. KIZILAY, B. ERER

Derlemeler

Ağrı ve Genetik PDF
Ali Ferit PEKEL


ISSN: 1300-5227