SUBKLİNİK NÖROSARKOİDOZUN EMG İLE ERKEN TANISI

Halil  YANARDAĞ,  Muammer  BİLİR,  Meral  KIZILTAN, Sevtap  SİPAHİ,  Tülin  ÇAĞATAY,  Sabriye  DEMİRCİ, Tuncer  KARAYEL
683 271

Öz


Sarkoidoz  her  iki  cinsinde  genç  erişkinlerinde  görülen  non­nekrotizan granulomatöz bir multi sistem hastalığı olup % 10'undan daha azında klinik olarak  sinir  sistemi  tutulumu  oluşur.  Birçok  çalışmada  nörosarkoidozun öncelikle periferik sinirleri tuttuğu ve bu tutulumunda nörosarkoidoz olguları içinde %6­%50 arasında değiştiği bildirilmiştir. Sarkoidoz tanısıyla izlediğimiz herhangi bir nörolojik bozukluğu olmayan 44 hastada açık klinik bulgu vermiş veya  vermemiş  periferik  sinir  ve  kas  tutulumu  olup  olmadığı  EMG  ile araştınldı. 44 hastanın 18'inde motor ileti hızı yavaşlaması,14 olguda duysal ileti hızı yavaşlaması, 8 olguda ise myojen tutuluma uyan bulgular görüldü. Sonuç olarak toplam 31 olguda elektrofizyolojik incelemede normalden sapma tespit edildi. Bu nedenle sarkoidoz tanısıyla izlenen hastalarda subklinik ya da tanı  konmamış  nörosarkoidoz  olup  olmadığı  erken  dönemde  saptanmak istenirse EMG ile elektrofizyolojik inceleme yapılabilir.


Tam metin:

PDF