İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜP BEBEK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 1996 İN VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) SONUÇLARI

Feridun  AKSU, Feyhan  ELİBOL,  Fatma  YALDIR,  Hülya  ŞENOL, Tülay  İREZ,  Mehmet  İDİL,  İsmail  ÇEPNİ, Pelin  ÖÇAL
803 285

Öz


Amacı  1996  yılında  İstanbul  Üniversitesi  Tüp  bebek  araştırma  ve uygulama merkezinde uygulanan IVF sikluslarının sonuçlarını sunmak ve infertil populasyonumuzun özelliklerini inceleyerek başarıyı etkileyen faktörleri  belirlemek  olan  çalışmamızda  285  çifte  326  siklus  IVF 

uygulandı. Kadının yaşı, infertilite süresi, infertilite nedeni, ovulasyon protokolü, HMG ampul sayısı, elde edilen oosit sayısının döllenme ve gebelik ile ilişkisi değerlendirildi. Semen parametrelerinde taze spermde. yoğunluk  ve  motilitenin,  preparasyon  sonrası  elde  edilen  toplam hareketli  spermin  döllenme  ve  gebelik  oluşumuna  etkisi değerlendirilmiştir.
326 IVF siklusunda transfer oranı % 45, transfere göre gebelik %17 olmuştur. Kadının yaşının ilerlemesi ile gebelik arasında (p<0.002) ve elde  edilen  oosit  ile  gebelik  arasında  (p<0.0012)  anlamlı  ilişki bulunmuştur.  Sperm  yoğunluğu  20  milyon/ml'nin  altında  %  17.7 döllenme, % 2.2 gebelik olurken 20 milyon/ml'nin üstünde döllenme %50,  gebelik  %  9  olmuştur  (p<0.01).  Hareketlilik  %50'nin  altında olunca döllenme % 45, gebelik %7 bulunurken hareketlilik % 50'nin üstünde  olunca  döllenme  %  58,  gebelik  %  25  olmuştur  (p<0.005). Hazırlandıktan  sonra  elde  edilen  toplam  hareketli  sperm  miktarı  5 milyon/ml'nin altında transfer % 24, gebelik %6; 5­10 milyon/ml arası transfer % 27, gebelik % 4; 10 milyon/ml'nin üstünde döllenme % 65, gebelik % 10'a yükselmektedir. Olgularımızın % 93'ünde erkek faktörü bulunmaktadır.
IVF'de  başarı  oranı  kadınların  yaşı,  ürettikleri  oosit  sayısı  ile  erkek faktörünün çokluğuna bağlı olarak değişmektedir


Tam metin:

PDF