KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN OLGULARDA DÜŞÜK KARBONHİDRAT/ YÜKSEK YAĞ BİLEŞİMLİ BESLENMENİN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ*

 Rifat  YÜCEL,  Gülderen  ŞAHİN, Atilla  HACIBEKİROĞLU,  Nurhayat  YILDIRIM,  Sema  UMUT, Günay  AYDIN TOSUN
742 398

Öz


Çalışmamızın  amacı  KOAH  ve  hiperkarbili  hastalarda  düşük karbonhidrat  yüksek  yağ  içerikli  beslenmenin  etkilerini değerlendirmektir. 1. ve 15. günlerde solunum fonksiyonları yapılarak stabil  KOAH  olarak  değerlendirilen  14  hasta  çalışmaya  alındı. Sternocleidomastoid ve external obliq kasların elektromiyogramları ile solunum kaslarının aktivitesi değerlendirildi. Çalışma süresince inhaler steroid, inhaler ve oral beta 2 agonist ve oral teofilin alan hastaların beslenmesi %16.7 protein, %55.2 yağ, %28.1 karbonhidrat, vitaminler ve mineraller içeren 500 ml/gün sıvı diyetle (Pulmocare) desteklendi. Diyetten 10 gün sonra FVC anlamlı olarak artarken (p<0.05) PaCO2 

azaldı (p<0.05). Her iki kasın aktivasyon sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı  azalma  kaydedildi  (p<0.05).  Bu  veriler  düşük  karbonhidrat yüksek yağlı diyetin solunum kas fonksiyonlarını iyileştirdiği ve CO2 retansiyonunu azalttığını göstermektedir.


Tam metin:

PDF