SEVOFLURANLA TEK SOLUK İNDÜKSİYONU İLE PROPOFOL İNDÜKSİYONUNUN ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Birsel EKİCİ, Saffet KARACA, Ziya SALİHOĞLU, Şener DEMİROLUK, Yıldız KÖSE
687 148

Öz


Background and Design.- In this study we aimed to compare single breath with sevoflurane and propofol intravenous induction for responses to tracheal intubation. ASA I-II groups 40 patients were included in this study. They were randomly allocated into two groups as sevoflurane (n=20) and propofol groups (n=20). As premedication, 1,5 mg/kg fentanyl was administered intravenously. Patients were breathed 100 % oxygen during 2 minutes period. In the sevoflurane group, 8 % vol sevorane, 33 % oxygen 67 % N2O mixture was breathed with single breath technique. When cornea reflex disappeared, sevorane concentration decreased 3 % of the volume. In propofol group, 2 mg/ kg propofol was administered intravenously. Patients were breathed 33 % oxygen 67 % N2O mixture. After 0,1 mg/kg vecuronium administration, endotracheal entubation was performed. Mean arterial pressure, heart rate and oxygen saturation values was enrolled.

Results.- There were no difference with all measuring parameters. Only in the propofol group there was significantly decrease in MAP at the first minute (p<0.05).

Conclusion.- As a conclusion hemodynamic parameters in the sevuflurane group was influenced lower than the propofol group.

Genel anestezinin indüksiyon, idame, ayılma olmak üzere üç fazı vardır.1 Anestezinin indüksiyon fazının amacı bilinçsizliği sağlamak, hemodinamiyi etkilemeden mümkün olduğu kadar kısa bir sürede cerrahi anestezi seviyesine ulaşmaktır. İndüksiyonun ikinci amacı ise mide içeriği aspirasyonunu ve laringospazmı önlemek için hava yolu açıklığının temin edilmesidir.2 Bu amacı sağlamanın en emin yolu endotrakeal entübasyondur. Endotrakeal entübasyonun bu faydaları yanında, neden olduğu sempatoadrenal refleks yanıta karşı oluşan taşikardi, hipertansiyon ve disritmi yapma gibi dezavantajları vardır. Sağlııklı hastalarda bu yanıt genellikle iyi tolore edilir. Halbuki kalp fonksiyonları kısıtlı hastalarda miyokardiyal iskemi, infaktüs ve kalp yetersizliğine sebep olabilir.

İntrakraniyal damar anomalisi olan riskli hastalarda laringoskopi ve endotrakeal entübasyon sonucu kanamaya bağlı ciddi komplikasyonlar görülebilir.3 Endotrakeal entübasyon için gerekli minimum alveolar konsantrasyon (MAC) değeri, cerrahi insizyon için gerekli MAC değerinden %30 daha fazladır.3 Bu sebepten dolayı sempatoadrenal yanıtı baskılamak için daha derin anestezi uygulanması gerekir. Fakat, bazı riskli hastalar bu derin anesteziyi tolere etmeyebilirler. Bu yüzden anestezistler, laringoskopinin ve endotrakeal entübasyonun meydana getirdiği yanıtı bloke eden ilaçlar kullanmışlardır.4,5 Bu çalışmada bu ajanlara alternatif olarak kan/ gaz dağılım katsayısı düşük, hoş kokulu, tahriş edici etkisi az, tek ajan olarak kullanılabilen inhalasyon anesteziği olan sevofluran kullanıldı. Propofol ile uygulanan intravenöz indüksiyon tekniği ile sevofluranla uygulanan tek soluk inhalasyon indüksiyon tekniğinin endotrakeal entübasyon sonucu oluşan hemodinamik yanıt üzerine olan etkileri karşılaştırıldı.

*Anahtar Kelimeler: Tek soluk inhalasyon indüksiyon, Sevofluran, Propofol, Hemodinamik yanıtlar

*Key Words: Single breath inhalation induction, Sevoflurane, Propofol, Hemodynamic responses


Tam metin:

PDF