Karaciğerin Okült Alveoler Hidatik Kisti: Çok Erken Yakalanan Alveoler Hidatik Kist Olgusu

Sadık Perek, Baki Ekçi, Metin Kapan, Zerrin Calay
663 228

Öz


Karaci¤erin Okült Alveoler Hidatik Kisti:
Çok Erken Yakalanan Alveoler Hidatik Kist Olgusu


Tam metin:

PDF