Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): 23. Sayı CALL AND SUPPORT CENTRE FOR EDUCATION: OPEN AND DISTANCE EDUCATION FACULTY Öz   PDF (English)
Ekrem DEMİR
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): 23. Sayı CALL AND SUPPORT CENTRE FOR EDUCATION: OPEN AND DISTANCE EDUCATION FACULTY Öz   PDF (English)
Ekrem DEMİR
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): 24. Sayı INTERACTION LEVEL OF SPEAKING ACTIVITIES IN A COURSEBOOK SERIES OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Öz   PDF (English)
Muazzez YAVUZ KIRIK
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): 25. Sayı OSTRACISM EXPERIENCE SCALE FOR ADOLESCENTS: TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY Öz   PDF (English)
Çare SERTELİN MERCAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2004) 'Connecting NLP and Poetry Writing in the Language Class' Öz   PDF
Dilek İnan, Evrim Üstünlüoğlu
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): 23. Sayı 3B SENKRON ORTAMLARA ÖĞRETİCİNİN GÖRÜNTÜLÜ VEYA AVATARLA KATILIMININ ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYİNE ETKİSİ Öz   PDF
Murat ÇOBAN, Arif Cem TOPUZ, Embiya ÇELİK, Selçuk KARAMAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2004) 5-6 Yaş Çocuklarında Çoklu Zeka Kuramı Çerçevesinde Zaman Kavramının Kaznımı Öz   PDF
Müzeyyen Sevinç, Elif Kurtuluş
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): 20.sayı 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ YERYÜZÜNDE YAŞAM ÜNİTESİNİN YAPILANDIRMACI EĞİTİM ANLAYIŞINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Murat Öztürk, Derya Çığır Dikyol
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): 23. Sayı 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL YETKİNLİK VE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE OYUN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Sinan KOÇYİĞİT, Elif YILMAZ, Türker SEZER
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): 19.sayı 6-8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KİTAPLARINDAKİ “MADDE VE DEĞİŞİM” ÖĞRENME ALANI ETKİNLİKLERİ İLE PROGRAMDAKİ KAZANIMLARIN İNCELENMESİ Öz   PDF
Itır Zeynep YAŞAR, Ayfer KARADAŞ, Fatma Gülay KIRBAŞLAR
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): 22. SAYI A CONTENT ANALYSIS ON PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH Öz   PDF (English)
Mahir BİBER, Esen ERSOY, Sezer KÖSE BİBER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2006) A Contrastive Study of Linguistic Representation of Impoliteness in French and Turkish Öz   PDF
Nur Nacar Logie
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): 18. Sayı A Cross-Linguistic Exploration Of Tense And Modality in Two Different Narrations Of The Hercules Myth (Herkül Mitinin İki Farklı Anlatımında Zaman ve Kipselliğin Karşılaştırmalı Dilbilimsel İncelemesi) Öz   PDF
Devrim GÜNAY
 
Cilt 7, Sayı 2 (2010) A HISTORICAL SKETCH OF CULTURE TEACHING IN ELT: Öz   TAM METİN
Yasemin Oral
 
Cilt 4, Sayı 2 (2007) A Research About The English Language Teachers' Use of Instructional Technologies in Turkey Öz   PDF
Ramazan Zengin
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): 24. Sayı A STUDY ON DEVELOPING ATTITUDE SCALE TOWARDS NURSES Öz   PDF (English)
Esin Tezbaşaran, Rana Yiğit
 
Cilt 8, Sayı 1 (2011) A SUCCESSFUL NON-NATIVE ENGLISH SPEAKER Öz   TAM METİN
Esra Özdemir
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): 21. SAYI A SURVEY INVESTIGATION OF PRIVATE EXAMINATION CENTRES’ CONTRIBUTIONS TO SCIENCE EDUCATION FROM THE STUDENTS’ PERSPECTIVE Öz   PDF
Ömer Çakıroğlu, Barış Elbir
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): 24. Sayı ADAYLARA UYGULANAN FARKLI KİTAPÇIKLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ Öz   PDF
Esra EMİNOĞLU ÖZMERCAN, Betül POLAT
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): 20.sayı ADOPTION OF SOCIAL NETWORKS AND LONELINESS SITUATIONS OF CANDIDATE TEACHERS Öz   PDF
Duygu Mutlu Bayraktar, Elif Polat Hopcan, Sinan Hopcan
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): 18. Sayı Adoption of Web 2.0 Tools and the Individual Innovativeness levels of Instructors (Öğretim Elemanlarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Ve Web 2.0 Araçlarını Benimsemeleri) Öz   PDF
Duygu MUTLU BAYRAKTAR
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): 19.sayı AFFEDİCİLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Öz   PDF
Hakan SARIÇAM, Ahmet AKIN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): 20.sayı AGANTA BURİNA BURİNATA ROMANINA DEĞERLER AKTARIMI BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ Öz   PDF
Nazlı Cihan
 
Cilt 4, Sayı 1 (2007) Ahmet Oktay Şiirinde Karşıtlıkların Birlikteliği Öz   PDF
Ece Korkut
 
Cilt 1, Sayı 1 (2004) Aile içi Çocuk İstismarı Ölçek Geliştirme Çalışması Öz   PDF
A. Esra İşmen
 
Toplam 287 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1304-8139