Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) 1878–1912 YILLARI ARASINDA MANASTIR VİLAYETİ'NDE OKULLAŞMA VE OKULLAŞMANIN MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Uğur ÖZCAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) AB ENTEGRASYON SÜRECİNDE EGEMENLİK VE SOSYAL POLİTİKALAR HAKKINDA TEORİK TARTIŞMALAR Öz   PDF
Murat ALAKEL, N. Nevra ESENTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) AVRASYA KAVRAMI VE ÖNEMİ Öz   PDF
Adem ÖZDER
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Avrasya İncelemeleri Dergisi AVİD AVRASYACI LEV N. GUMİLEV'İN TARİH GÖRÜŞÜNDE TÜRK ETNOSUNUN ETNOGENEZİSİ MESELESİ Öz   PDF
Meşdi İSMAYILOV
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) AZERBAIJAN REPUBLIC ON THE WAY OF REALIZATION TRACECA PROJECT: PERSPECTIVES AND ITS BENEFITS Öz   PDF
Hakim İSAKOV
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE BEYNELMİLEL VE ALINTI TERİMLERİN ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Sebine ALMEMMEDOVA
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Avrasya İncelemeleri Dergisi AVİD AZERBAYCAN'DA EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUMUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ VE SORUN ALANLARI Öz   PDF
Mehmet Ali EROĞLU, Alikram ABDULLAYEV, Eyüp ZENGİN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) BATI SORUNU ÇERÇEVESİNDE DOSTOYEVSKİ'DE TÜRK VE DOĞU ALGISI Öz   PDF
Onur Güneş AYAS
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Avrasya İncelemeleri Dergisi AVİD Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Harbiye Nezareti'nin “Çanakkale Kahramanlığını Yaşatma” Amaçlı Faaliyetleri Öz   PDF
Mustafa SELÇUK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) BORU HATTI PROJELERİNİN HAZAR HAVZASI JEOPOLİTİK VE JEOEKONOMİSİNDEKİ ROLÜ Öz   PDF
Faysal KÖTEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) BÜYÜK DEVLETLERİN KAFKASYA'DAKİ ERMENİ SİYASETİ (Kafkasya'daki Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Arşiv İncelemesi 1910-1920) Öz   PDF
Beşir MUSTAFAYEV
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Christine Laidlaw, The British in the Levant, Trade and Perceptions of the Ottoman Empire in the Eighteenth Century Ayrıntılar   PDF
M. Sait TÜRKHAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Delhi Türk Sultanlarının Telingana Seferleri Öz   PDF
S. Haluk KORTEL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Dergi Hakkında ve Yazım Kuralları Öz   PDF
Dergi Hakkında Yazım Kuralları
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Dergi Hakkında-Yazım Kuralları Ayrıntılar   PDF
Dergi Hakkında Yazım Kuralları
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Dergi Hakkında-Yazım Kuralları Ayrıntılar   PDF
Yazım Kuralları
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Doğu Akdeniz’de İngiliz Ticareti: İskenderun-Londra Hattında İngiliz Ticaret Filosu (1704-1706) Öz   PDF
M. Sait Türkhan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Avrasya İncelemeleri Dergisi AVİD Effect of Cooperative Learning to Teach Vocabulary in Turkish as a Second Language Course Öz   PDF
Leyla ŞENTÜRK, Necmettin ŞENTÜRK
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) EMÎR (MELİK) GAZİ (1104-1134) Öz   PDF
Muharrem KESİK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) ERMENİSTAN DEVLETİ’NİN OLUŞUM SÜRECİNDE GÜNEY KAFKASYA’DA NÜFUZ MÜCADELESİ VE AZERBAYCAN Öz   PDF
Murteza HASANOĞLU, Nesrin SÜLEYMANLI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) GELENEKSEL HİNT MÜZİĞİNİN YAPISI Öz   PDF
Rauf KERİMOV
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Gottfried Hagen, Bir Osmanlı Coğrafyacısı İş Başında, Kâtib Çelebi'nin Cihannümâ'sı ve Düşünce Dünyası Ayrıntılar   PDF
Ahmet Üstüner
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) HIRVATİSTAN’DA YUGOSLAVCILIK DÜŞÜNCESİ Öz   PDF
Hakan DEMİR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Avrasya İncelemeleri Dergisi AVİD I. BALKAN SAVAŞI ÖNCESİNDE OSMANLI ASKERİNİN TALİM - TERBİYESİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DENEME Öz   PDF
Suat ZEYREK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Avrasya İncelemeleri Dergisi AVİD Ibn Khaldun: Influence of Life and Ideas on Post-Soviet Union Countries Öz   PDF
Sergey KİZİMA, Leonid E. BLYAHER
 
Toplam 79 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 2147-7469