Cilt 3, Sayı 2 (2014)

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

İçindekiler

Kapak, Jenerik, İçindekiler

Kapak-Jenerik-İçindekiler PDF
 

Makaleler

EMÎR (MELİK) GAZİ (1104-1134) PDF
Muharrem KESİK
NEFS-İ ŞAM ÖRNEĞİNDE GAYRİMÜSLİMLERİN NÜFÛS VE MESLEKLERİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA (1674-1700) PDF
Oğuzhan SAMIKIRAN
II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE ISTANBUL MEDRESELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN CERR FAALİYETLERİ PDF
Hümmet KANAL
AB ENTEGRASYON SÜRECİNDE EGEMENLİK VE SOSYAL POLİTİKALAR HAKKINDA TEORİK TARTIŞMALAR PDF
Murat ALAKEL, N. Nevra ESENTÜRK

Kitabiyat

Christine Laidlaw, The British in the Levant, Trade and Perceptions of the Ottoman Empire in the Eighteenth Century PDF
M. Sait TÜRKHAN

Dergi Hakkında-Yazım Kuralları

Dergi Hakkında-Yazım Kuralları PDF
 


ISSN: 2147-7469