Şeyh Şamil ve Aile Fertlerinin Knez A. İ. Baryatinskiy’e Yazdıkları Bazı Mektuplar

Şahin Doğan
2.026 585

Öz


Öz

Bu makalede Şeyh Şamil ve aile fertlerinin (eşleri Şuanet, Zahidet vd.) 1859-1871 yılları arasında Knez Aleksandr İvanoviç Baryatinskiy’e Kaluga, Kiev ve Medine’den yazdıkları dokuz mektup Rusçadan Türkçeye tercümeleri verilip tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmiştir. Kafkasya özgürlük hareketinin sembolü olarak, sadece Kafkasya’da değil aynı zamanda Osmanlı ülkesinde ve diğer İslam toplumlarında da büyük bir ün ve saygıya nail olmuş olan Şeyh Şamil’in Baryatinskiy’e yazdığı bu mektuplar, Şeyh’in yakalanmasından vefatına kadar geçen süreç açısından önemli bilgiler içermekte ve Şeyh Şamil ile Knez Baryatinskiy arasında gelişen dostluk ilişkisine tanıklık etmektedirler. Ayrıca, Şamil’in eşleri ve aile fertleri tarafından yazılan son üç mektup da Şeyh Şamil’in kutsal topraklarda vefatından sonra ailesinin içerisinde bulunduğu durum hakkında ilgi çekici bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Şeyh Şamil, A. İ. Baryatinskiy, Kaluga, Medine.

 

Abstract

Some Letters Sheikh Shamil and his Family Members Wrote to Knez A. I. Baryatinsky

In this article, translations from Russian to Turkish of nine letters which Imam Shamil and his family members (wives Şuanet, Zahide ff.) wrote to Knez Aleksandr Ivanovic Baryatinsky from Kaluga, Kiev and Medina between 1859 and 1871 were presented and then they were evaluated within historical process. These letters written to Baryatinskiy by Sheikh Shamil, who earned a big fame and respect not only in Caucasia but also in Ottoman country and other Islamic communities as a symbol of Caucasian freedom movement, contain significant information in terms of the process that is from Sheikh arrest and to his death and they witness the friendship developed between Sheikh Shamil and Knez Baryatinskiy. Besides, last three letters written by Shamil’s wives and family members give interesting information about his family’s situation after Sheikh Shamil’s death in holy lands.

Keywords: Sheikh Shamil, A. I. Baryatinskiy, Kaluga, Medina

Tam metin:

PDF