Türkiye ve Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri

Eyüp Zengin
2.242 2.116

Öz


 

Öz

Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği ve bu açığın da yıllar geçtikçe arttığı bilinmektedir. Ticaret yapılan ülkeler düzeyinde bakıldığında Türkiye’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkelerin başında Rusya Federasyonu gelmektedir. Türkiye-Rusya Federasyonu dış ticareti 1997 yılından itibaren sürekli artış göstermektedir. Ticaret açığının en önemli nedeni Türkiye’nin 2000’li yıllarda enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü Rusya Federasyonu’ndan sağlamak konusunda bir tercih yapmasına rağmen, 18.9.1984 tarihinde SSCB ile imzalanan Doğal Gaz Anlaşması çerçevesinde, doğal gaz karşılığında mal ihracı uygulamasının devam ettirilememesidir. Bu çalışmada Türkiye-Rusya Federasyonu ticari ilişkileri ele alınacak ve özellikle Türkiye açısından ortaya çıkmakta olan dış ticaret açığının kapatılması/kapatılabilmesi için ileri sürülen görüşler değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya Federasyonu, Dış Ticaret, Dış Ticaret Açığı, İthalat, İhracat.

 

Abstract

The Relations of Trade Between Turkey and Russian Federation

It is known that Turkey's external trade deficit increases every year. When examined in the level of countries which make trade with Turkey, the maximum deficit of external trade was brought by the Russian Federation. Turkish-Russian trade relations have steadily grown since 1997. The main reason for trade deficit, regardless that Turkey in the 2000’s has given precedence to Russia as the main energy provider, is that Turkey could not continue the “goods for energy” deal which was carried out in the framework of the treaty it signed with the USSR in 18.9.1984 This work will evaluate the last period of the trade relations between Turkey and Russia.

 Keywords: Turkey, Russian Federation, External Trade, Deficiency of External Trade, Import, Export.


Öz

Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği ve bu açığın da yıllar geçtikçe arttığı bilinmektedir. Ticaret yapılan ülkeler düzeyinde bakıldığında Türkiye’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkelerin başında Rusya Federasyonu gelmektedir. Türkiye-Rusya Federasyonu dış ticareti 1997 yılından itibaren sürekli artış göstermektedir. Ticaret açığının en önemli nedeni Türkiye’nin 2000’li yıllarda enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü Rusya Federasyonu’ndan sağlamak konusunda bir tercih yapmasına rağmen, 18.9.1984 tarihinde SSCB ile imzalanan Doğal Gaz Anlaşması çerçevesinde, doğal gaz karşılığında mal ihracı uygulamasının devam ettirilememesidir. Bu çalışmada Türkiye-Rusya Federasyonu ticari ilişkileri ele alınacak ve özellikle Türkiye açısından ortaya çıkmakta olan dış ticaret açığının kapatılması/kapatılabilmesi için ileri sürülen görüşler değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya Federasyonu, Dış Ticaret, Dış Ticaret Açığı, İthalat, İhracat.

 

Abstract

The Relations of Trade Between Turkey and Russian Federation

It is known that Turkey's external trade deficit increases every year. When examined in the level of countries which make trade with Turkey, the maximum deficit of external trade was brought by the Russian Federation. Turkish-Russian trade relations have steadily grown since 1997. The main reason for trade deficit, regardless that Turkey in the 2000’s has given precedence to Russia as the main energy provider, is that Turkey could not continue the “goods for energy” deal which was carried out in the framework of the treaty it signed with the USSR in 18.9.1984 This work will evaluate the last period of the trade relations between Turkey and Russia.

 Keywords: Turkey, Russian Federation, External Trade, Deficiency of External Trade, Import, Export.


Tam metin:

PDF