Delhi Türk Sultanlarının Telingana Seferleri

S. Haluk KORTEL
1.790 431

Öz


Öz

Delhi Türk Sultanlığı’nın en belirgin özelliği Hindistan’ın hemen tamamını ilk kez fetheden Müslüman Türk devleti olmasıdır. Delhi Türk Sultanlığı Kutbeddîn Aybeg tarafından kurulduğu 1206 yılından itibaren iki önemli problemle uğraşmıştır. İlki kuzeyden ülkeyi tehdit eden Moğol akınları; ikincisi Hindû racalıklarına karşı yürütülen fetih harekâtı idi. XIII. yüzyılda Kuzey Hindistan’da Müslüman Türk hâkimiyetinin kesin olarak kurulmasından sonra orta ve güney Hindistan’ın fethine girişildi. XIV. yüzyılın ilk yarısında Hindistan’ın en güçlü devletlerinden birisi olan Telingana Racalığı üzerine miladî 1303 yılından itibaren seferler yapıldı ve 1309-1310 ve 1318’deki seferler sayesinde bölge Delhi Sultanlığına tâbi devlet haline getirildi. 1321-1323’te ardı ardına yapılan iki seferle bu racalık kesin olarak Delhi Türk Sultanlığı topraklarına katıldı.

Anahtar Kelimeler: Delhi Sultanlığı, Telingana, Dekkan, Varangal, Pratapa Rudra II.

Abstract

Telingana Campaigns of the Delhi Turkic Sultans

The most distinctive characteristic of the Delhi Turkic Sultanate is that it is the first Turkic-Islamic dynasty that conquered almost the whole India. The Delhi Turkic Sultanate was confronted with two significant problems since 1206. First of these was Mongol invasion; the second was the campaigns to conquer the powerful states of medieval India. After Turkic Islamic domination of North India was completed during the 13th century, Central and South India were conquered rapidly. In the first half of the 14th century, expeditions were launched to Telingana from 1303 A.D. and by the expeditions of 1309-1310 and 1318, the region of Telingana was subordinated to Delhi Sultanate. And consecutively with the campaigns in 1321 and 1323, Telingana was turned into a domain of Delhi Turkish Sultanate.

Keywords: Delhi Sultanate, Telingana, Deccan, Warangal, Pratapa Rudra II.


Tam metin:

PDF