REVISITING EURASIANISM: PARTNERSHIP OR DOMINATION

Bekir GÜNAY
1.533 509

Öz


Abstract
This article examines the application of state modalities, from empires to nation-states to transnational state forms. The line of enquiry is whether the Eurasian Union, a nascent transnational formation, will evolve into a partnership or domination.

Özet
Bu makale, imparatorluktan ulus devletine, oradan uluslar üstü devlet model uygulamalarını genel hatlarıyla değerlendirip, XXI. yüzyılda “yeni uluslar üstü oluşumlardan biri olan “Avrasya Birliği’nin paylaşımcılığa mı; yoksa hükmediciliğe mi?” doğru evirileceği sorusuna cevap aramaktadır.


Anahtar kelimeler


Avrasyacılık, Avrasya Birliği, Rus Avrasyacılığı, Kültür Avrasyacılığı, Avrupa Birliği.

Tam metin:

PDF