МЕНЯЮЩАЯСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ БОЛЬШОГО КАВКАЗА И ПЕРСПЕКТИВА НОВЫХ АЛЬЯНСОВ

Александр Павлович КОРОТЫШЕВ
1.390 455

Öz


Аннотация
В статье анализируется геополитические трансформации, происходившие в регионе Большого Кавказа в 2012- 2013 гг. Автор обращает внимание на опасность формирования в Кавказском регионе двух межгосударственных блоков, негласное соперничество между которыми может привести к существенному обострению региональных проблем.

Abstract
Changing Geopolitical Realities in the Greater Caucasus and the New Alliances Perspective
The article analyzes geopolitical transformations, which took place in the region of Greater Caucasus in 2012 - 2013. The author draws special attention to the danger of two interstate blocks, which could be formed in the Caucasus region. The rivalry between them can lead to unacceptable escalation of regional problems.

Özet
Büyük Kafkasya’da Değişen Jeopolitik Gerçekler ve Yeni İttifaklara Bir Bakış
Bu makale, 2012-2013 yıllarında Büyük Kafkasya bölgesinde gerçekleşen
jeopolitik dönüşümleri analiz etmektedir. Yazar, Kafkasya bölgesinde oluşturulmak
istenen devletlerarası iki blok tehlikesine dikkat çekiyor. Bu devletlerin aralarındaki
rekabet, bölgesel sorunların kabul edilemez tırmanışına yol açabilecektir.


Anahtar kelimeler


Uluslararası ilişkiler, askeri ve siyasi işbirliği, Büyük Kafkasya jeopolitiği.

Tam metin:

PDF