ERMENİSTAN DEVLETİ’NİN OLUŞUM SÜRECİNDE GÜNEY KAFKASYA’DA NÜFUZ MÜCADELESİ VE AZERBAYCAN

Murteza HASANOĞLU, Nesrin SÜLEYMANLI
1.900 892

Öz


Özet
Bugün, Kafkasya’da her alanda değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Güney Kafkasya, Orta Asya’nın ön kapısı olması, enerji kaynakları, boru hatları, ulaşım imkanları, farklı etnik yapısı, çatışma ve iş birliği noktalarıyla önemli ve stratejik bir konumda bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen Kuzey ve Güney Kafkasya’daki sorunlar halen çözülebilmiş değildir. XX. yüzyılın başlarında Kafkas toplumlarının tarihî seyrini belirleyen temel kavram milliyetçiliktir. Bu sorunlardan birisi hiç şüphesiz bölgede kanayan bir yara olarak duran Ermeni meselesidir. Bu çalışmada, Ermenilerin, Azerbaycan Türklerine karşı yaptıkları katliamlar ve soykırımlar tarihsel perspektif içerisinde incelenmiştir.

Abstract
State of Armenia, Process of its Creation: Struggle for Power in Southern
Caucasus and Azerbaijan
Today, in all areas of the Caucasus are experienced change and transformation.
South Caucasia is in a strategic position due to the energy sources, oil rings, the
transportation facilities, complicated ethnic structure, conflicts and cooperation and
being a door of Central Asia. The problems which comes from the past up to the present
in the North and the South Caucasus is still have not been solved. This is no doubt one
of this problems in the region is the Armenian issue stands as a bleeding wound. In
this research, Armenian massacres and genocides against Azerbaijani Turks have been
investigated in their historical perspective.


Anahtar kelimeler


Soykırım suçu, Taşnaksütyun, Hınçak, Azerbaycan, Kafkasya, Ermenistan, Terör Örgütü.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arşiv Belgeleri n Azerbaycan Cumhuriyeti Siyasi Partiler ve Toplumsal Hareketler Arşivi: AR SPİHA, Kütük 276, Liste 8, Klasör 259, 276. n Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Arşivi, Kütük 970, Liste 1, Klasör 4, Yaprak 12. n Aktı Kavkazskoy Arkeologiçeskoy Komissii, Tom 8 (Kafkasya Arkeoloji Komisyonu Tutanakları, Cilt 8), Tiflis, 1866. Kitap ve makaleler n ARUTUNYAN A.O., Kavkazskiy front 1914-1917 (Kafkasya Cephesi 1914-1917), Erivan, 1971. n GALOYAN G., Rossiya i narodı Zakavkazya (Rusya ve Güney Kafkasya Halkaları), Moskova, 1976. n Garabagh, Baku, 2005. n GURKO-KRYAJİN V., Armyanskiy vopros (Ermeni Meselesi), Bakü, 19 n KAZEMZADEH Firuz, The Struggle for Transcaucasia (1917-1921), New York, 1951. n LISTSOV V.P., Persidskiy pohod Petra I (I. Petro’nun İran Üzerine Seferi), Moskova, 1951. n MURADZADE Mehemmed: Mart Hadise-i-Elimesi, Bakü, 1996. n MUSTAFAZADE T.T., Azerbaydjan i russko-turetskiye otnoşeniya v pervoy treti XVIII v. (18. Yüzyılın İlk Üçte Birlik Bölümünde Azerbaycan ve Rusya-Osmanlı İlişkileri), Bakü, 1993. n PARSAMYAN V.A., İstoriya armyanskogo naroda. Kniga 1 (Ermeni Halkının Tarihi. 1. Kitap), Erivan, 1972. n Prisoyedineniye Vostoçnoy Armenii k Rossii v yego istoriçeskoye znaçeniye (Doğu Ermenistan’ın Rusya’ya Birleştirilmesi ve Tarihi Önemi), Erivan, 1978. n SÜLEYMANOV M., İrevan Hanlığının Rusya’ya Birleştirilmesi Tarihinden, Bakü, 1997. n VERDİYEVA H.Y., Pereselençeskaya politika Rossiyskoy imperii v Severnom Azerbaydjane (XIX – naçalo XX v.) [Rusya İmparatorluğu’nun Kuzey Azerbaycan’daki Göç Politikaları (19. Yüzyıl – Yüzyıl Başları)], Bakü, 1999. n WALKER Christofer J., Armenia and Karabakh, London, 1991.