JOHN FOSTER DULLES’İN ORTADOĞU GEZİSİ, TEMASLAR VE TEPKİLER (11-28 Mayıs 1953)

Halil AKMAN, Suat ZEYREK
2.001 870

Öz


Özet
Ocak 1953’te Eisenhower’ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Ortadoğu politikalarında hareketlenme olmuş, Sovyetler Birliği’ne karşı uygulanan çevreleme politikasında bölgenin önemi artmıştır. Oluşturulan yeni politikanın uygulanabilirliğini yerinde görmek ve ilgili bölge ülkelerinin nabzını tutarak, yeni politikalar doğrultusunda hareket etmesini sağlamak üzere, Dışişleri Bakanı John Foster Dulles bölgeye gönderilmiştir. Çalışmamızda, yapılan bu kapsamlı gezinin aşamaları incelenmiş ve tepkiler değerlendirilmiştir.

Abstract
Visit of John Foster Dulles to the Middle East, Contacts and Responses
(11-28 May 1953)
There were movements in Middle-East policies and importance of the region increased in surrounding policy practised against Soviet Union because of the fact that Eisenhower was selected as President in January 1953. Secretary of State John Foster Duller was sent to the region with the aim of examining practicability of policies newly formed on site and making related countries in the region act in accordance with new policies by sounding. Phases of this extensive visit were studied and reactions were evaluated in this study.


Anahtar kelimeler


John Foster Dulles, Ortadoğu Gezisi, Kuzey Kuşağı.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arşivler (NARA- National Archives and Records Administration) NND (NARA Declassification Project Number ) 832935, Record Group 59, Department of State, Decimal File 1950-54, box 2847 n John Foster Dulles, Memorandum for the President, 611.80/5-153, 1 Mayıs 1953, NND 832935, Record Group 59, Department of State, Decimal File 1950-54, box 2847, NARA, Washington. n NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950-54 n Andrew G. Lynch, Foreign Service Despatch, despt.no: 402, Departmant of State, Amembassy Amman, 19 Haziran 1953, NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950-54, NARA, Washington. Burton Y. Berry, Foreign Service Despatch, despt.no: 986, Departmant of State, Amembassy Baghdad, 30 Haziran 1953, NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950-54, NARA, Washington. n Burtt F. McKee, Foreign Service Despatch, despt.no: 2677, Departmant of State, Amembassy Cairo, 5 Haziran 1953, NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950-54, NARA, Washington. n Elmer W. Lower, Foreign Service Despatch, despt.no: 4008, Departmant of State, Bonn, 11 Haziran 1953, NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950-54, NARA, Washington. n Francis T. Williamson, Foreign Service Despatch, despt.no: 2696, Departmant of State, Amembassy Rome, 11 Haziran 1953, NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950–54, NARA, Washington. n Howard A. Cook, Reply to Rabbi Hyams, 31 Mart 1954, NND 832935, Record Group 59, box 2848, NARA, Washington. n Jernegan, Foreign Service Despatch, despt.no: 1041, Memorandum, Departmant of State, Tahran, 16 Haziran 1953, NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950-54, NARA, Washington.

John H. Bruins, Foreign Service Despatch, despt. no: 135, Departmant of State, Beirut, 9 Eylül 1953, NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950-54, NARA, Washington. n Waller, Memorandum of Conversation,Departmant of State, 9 Haziran 1953, NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950-54, NARA, Washington. n William M. Rountree, Foreign Service Despatch, despt.no: 808, Departmant of State, Amembassy Ankara, 12 Haziran 1953, NND 832935, Record Group 59, box 2848, Department of State Decimal File 1950-54, NARA, Washington. NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA n Andrew G. Lynch, Memorandum of Conversation, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 15 Mayıs 1953, Beirut, Lebanon, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. Armin H. Meyer, Memorandum of Conversation Lebanese, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 17 Mayıs, 1953, Beirut, Lebanon, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Armin H. Meyer, Memorandom of Conversation, Memorandum for the Record, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, Memorandum of Conversation, Beirut, Labenon, 16 Mayıs 1953, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Harold B. Minor, Memorandum of Conversation, Secretary Dulles Trip, 700/5-2953 TSF, STD 33, Mayıs 17,1953, Beirut, Lebanon, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Joseph C. Green, Memorandum of Conversation, Secretary Dulles Trip, 700/5-2953 TSF, STD 33, 15 Mayıs 1953, Beirut, Lebanon, NND 842902,Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Lowell Wadmond, White House, Memorandom for the Secretary Of State, 9 Nisan 1953, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. Memorandum for the Record, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, Memorandum of Conversation, 15 Mayıs 1953, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington.

Memorandum of Conversation, Prime Minister Nehru and Secretary Dulles, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 22 Mayıs 1953, New Delhi, India, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington n Memorandum of Conversation with the Finance Mınister of Pakistan, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 23 Mayıs 1953, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Memorandum of Conversation, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 17 Mayıs 1953, Beirut, Lebanon, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. Memorandum of Conversation Between the Secretary and Egyptian Foreign Minister, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, Memorandum of Conversation, 11 Mayıs 1953, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Press Statement by Secretary, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 15 Mayıs 1953, Memorandum of Conversation, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Stephen J. Meade, Memorandum of Conversation Between the Secretary, Ambassador Hildreth, The C and C, Major General Mohammad Ayub Khan and Lt. Colonel Meade Heldon 23 Mayıs 1953 In the Residence, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 23 Mayıs 1953, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, Memorandum of Conversation, 18 Mayıs 1953, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 26 Mayıs 1953, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. n Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 28 Mayıs 1953, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington.

Talcott W. Seelye, Memorandum of Conversation, Secretary Dulles Trip, 700/5-2953 TSF, STD 33, 15 Mayıs 1953, Beirut, Lebanon, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington.

UNRWA and Palestine Refugees, Memorandum of Conversation Lebanese, Secretary Dulles Trip, 780.00/5-2953 TSF, STD 33, 17 Mayıs 1953, Beirut, Lebanon, NND 842902, Record Group 59, box 4037, NARA, Washington. Kitaplar n ARMAOĞLU, Fahir, Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, Ankara 1975. n DUMAN, Sabit, Modern Ortadoğunun Oluşumu, İstanbul 2010. n GOLAN, Galia, Soviet Policies in the Middle East, From World War II to Gorbachev, Cambridge University Press, Cambridge 1991. GÖNLÜBOL, Mehmet, Olaylarla Türk Dış Politikası, c: I, II, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, Ankara 1987. n LANGLOİS, Georges, 20. Yüzyıl Tarihi, Nehir yayınları, İstanbul 2000. n TÜRKMAN, Sayim, ABD, Ortadoğu ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007. n Türkmen, Füsun, Kırılgan Ortaklıktan “Model Ortaklığa” TürkiyeABD İlişkileri, Timaş Yayınları, İstanbul 2012. n Uslu, Nasuh, The Turkish-American Relationship, Between 1947 and 2003, The History of a Distinctive Alliance, Nova Science Publishers Inc., Newyork 2003.