AZERBAIJAN REPUBLIC ON THE WAY OF REALIZATION TRACECA PROJECT: PERSPECTIVES AND ITS BENEFITS

Hakim İSAKOV
1.898 763

Öz


Abstract
In article is investigated to participate of Azerbaijan in different projects also Traseca ,is lighted historical stages to restore Silk way ,its base principles and strategy meaning for sovereign Azerbaijan, also is given analysis dynamic consignor of goods between countries Silk way in 2002 and 2012 years.
On conclusion is consisting that realized these projects stable economical power of soveregein republic, improve geopolitical and geostrategy meaning of Azerbaijan Republic as transit main between East and West and as state head of south Caucasian.
Keywords: Silk way, transport corridor, geostrategy, geopolitical, reconstructed, proje.

 

Özet
Azerbaycan Cumhuriyeti Traceca Projesinin Gerçekleştirilmesi Yolunda:
Başarı ve Beklentiler
Makalede, Azerbaycanın “TRACECA” dahil çeşitli projelere katılımı araştırılmış,
“İpek Yolu”nun tarihi safhaları, onun temel ilkeleri ve bağımsız Azerbaycan için onun
stratejik önemi açıklanmıştır. Aynı zamanda 2002 senesinde “İpek Yolu” ülkeleri
arasındaki emtia devriye dinamiği analiz edilmiş ve 2012 yılına kadar ülkede tarihi
“İpek Yolu”nun onarımı ile ilgili gerçekleştirilen işler genel bir şekilde aktarılmıştır.
Son bölümde, bu projenin gerçekleştirilmesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
ekonomik gücünün arttığına, Doğu ve Batı arasında transit ülke ve Güney Kafkasyanın
lider devleti olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin jeostratejik ve jeopolitik konumunun
artdığına değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İpek yolu, ulaşım koridoru, geostrateji, jeopolitik, yeniden
yapılanma, proje.


Anahtar kelimeler


İpek yolu, ulaşım koridoru, geostrateji, jeopolitik, yeniden yapılanma, proje.

Tam metin:

PDF

Referanslar


• Azerbaijan on the threshold of the 21st Century and third millenium. //Silk Road, 2001, s. 8.

• AKHMEDOV, A., The grand project of the 21st Century//Silk Road, 2001,№ 11, p.5 .

• ALİEV, A., KASYMOV, N., KASYMOV, Silk Road - this is the path of the progress of humanity, Baku, 1999. p 21 (in azerb.)

• ALİEV, A., KASYMOV, N., KASYMOV, Heydar Aliyev – a large organizer in the restoration of Great Silk Road //Silk Road, 1998, No. 4, p. 75.

• The newspaper “Khalg”, on September 6, 1998.

• ALİEV, H., Azerbaijan oil in the world politics, Baku , 1997.

• ALİEV, H., The way to independance, Baku, Azərbaijan University, 1997, II part.

• ALİEV, H., Independence endless, 4th book, Baku, 1997.

• ALİEV, H., Independence is endless, 17th book. Baku, 2006.

• ALİEV, H., Independence endless, 18th book . Baku: 2006.

• HAMİDOV, H., Silk Way in the East –West content, Bаku, 2006.

• HAMİDOV, H., “Great Silk Way in international relationship of Azerbaijan”. • МİRZAEV, R., “ Great Silk Way: realities of ХХI century” М: 2005. • МİRZAEV, R., “Geopolitics of Great Silk Way” М: 2004.

• GAFFAROV, T., Azerbaijan Republic in 1991 - 2001 years. Baku, 2001, p. 220 (in azerb).

• GASANOV, R., Azerbaijan: transformation and the prospect for economic development //Central Asia and the Caucasus, 5 (17), 2002, p. 20

• The newspaper “Khalg”, on September 9, 1998.”

• MAMEDOV, A., - N. ARABOV. Baku international seaport - the sea gates of Azerbaijan. Baku, 1998, p. 16 (in russian)

• МİRZAEV, R. “ Great Silk Way: realities of ХХI century” М: 2005. • Periodical Traceca 1993 – 2004 years. Materials of a Constant Secretariat of the Intergovernmental Commission of Traceca (CS. IC Traceca) for 1993 – 2003 years, pp. 40-43, 52-53.

• The newspaper “Khalg”, on December 21, 2001.

• The newspaper “Khalg”, on February 21, 2001.

• The newspaper “Khalg”, on February 16, 2002.

• http:///1news.az/economy/20120229113808852.html.

• http://www.traceca-org.org/ru/traseka