Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Harbiye Nezareti'nin “Çanakkale Kahramanlığını Yaşatma” Amaçlı Faaliyetleri

Mustafa SELÇUK
2.139 1.750

Öz


Özet

 Çanakkale Savaşları'nda Türk ordusunun gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığın gelecek nesillere aktarılması için Birinci Dünya Savaşı yıllarında Harbiye Nezareti tarafından yapılan faaliyetler bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Savaşta gösterilen olağanüstü gayretin anlatılması ve kamuoyuna mal edilmesi amacıyla edebiyat ve diğer sanat kollarının temsilcilerinden (resim, musiki ve sinema) yardım isteyen Başkumandanlık Vekaleti, edebiyatçı ve sanatçıların özgün bir harp edebiyatı ortaya koyabilmesi için, savaşın devam ettiği günlerde onlardan bir grubunu cepheye götürüp gördüklerini duyduklarını anlatmasını/yazmasını istemiştir. Ortaya konulan eserler beklentileri karşılamasa da ilk örnekler verilmiştir. Makalemizde, genellikle Osmanlı Arşivi belgeleri ile dönemin basınından yararlanılarak; Harbiye Nezareti'nin harp  edebiyatı  oluşturmak  amacıyla  ortaya  koyduğu  faaliyetler  tespit  edilmeye çalışılmıştır.

 

Abstract

 The Activities of Ministry of War for Cherishing the Heroism of Gallipoli during the First World War

 The main subject of this paper is the activities of the ministry of war during the First World War for transferring the devotion and heroism of the Turkish army in the Gallipoli Wars to the next generations. The Ministry of War demanded the assistance of the representatives of the branches of fine arts, like art, music and cinema for expressing the extraordinary efforts during the war. A group of the representatives were brought to the front lines for establishing a genuine war literature by writing their observations. The first works were written but they did not satisfy the demands. In this work, the activities of the Ministry of War for establishing a war literature is mentioned and documents from Ottoman archive documents and the press of the period were used.


Tam metin:

PDF