Ibn Khaldun: Influence of Life and Ideas on Post-Soviet Union Countries

Sergey KİZİMA, Leonid E. BLYAHER
1.573 554

Öz


Abstract

 We can found great interest to Ibn Khaldun personality and legacy both in late Soviet Union period and during nation-building period after the collapse of the USSR. In the article are analyzed reasons for such interest, examples of use of his personality and ideas in different domains of social life, and applicability of his legacy to modern world problems. Ibn Khaldun's legacy interpretation and ideas are important in the developing of statehood at the post-Soviet space.

Özet

Gerek Sovyetler Birliği'in son dönemlerinde ve gerekse SSCB'nin yıkılmasından sonraki ulus inşası sürecinde İbn Haldun'un şahsına ve fikirlerine büyük bir ilgi oluşmuştur. Bu makalede bu ilginin nedenleri, İbn Haldun'un şahsı ve fikirlerinin farklı sosyal yaşam alanlarındaki uygulanışı ve onun mirasının modern dünyanın sorunlarına uygulanabilirliği yönünden ele alınacaktır. İbn Haldun'un fikirleri ve mirasının yorumları, Sovyetler sonrası dönemdeki devlet fikrinin gelişimi için önem arz etmektedir.

 


Tam metin:

PDF