The EU-Russia Relations at the Cross-Roads: The Need for a Reset?

Alexander SERGUNIN, Andrey MAKARYCHEV
1.315 305

Öz


Abstract

 

The research objective of this study is twofold: On the one hand, it aims at analysing the multifaceted EU-Russia relations as seen from different theoretical/conceptual approaches. On the other hand, this paper examines how the EU-Russia dialogue is organised in sectoral terms-economy, trade, visa regime liberalisation, local conflict management, etc. Both progress and problematic areas in the EU-Russia bilateral relations are identified. The need for a radical change in the existing conceptual framework of the EU-Russia relations and the search of a new, more efficient, EU- Russian joint strategy is explained.

 

Yolların Kavşağında AB-Rusya İlişkileri: Bir Sıfırlama (Reset) Gerekli Mi?

 

Özet

 Bu çalışmada araştırmanın amacı iki yönlüdür: Bir yandan farklı kuramsal/ kavramsal yaklaşımlar olarak görülen çok yönlü AB-Rusya ilişkilerini, diğer yandan da, AB-Rusya ilişkilerinin ekonomi, ticaret, vize uygulamasının serbestleşmesi, yerel çatışma yönetimi vb. yönlerden nasıl organize edildiğini incelemek iddiasındadır. Ayrıca AB-Rusya ikili ilişkilerinde ilerleme ve sorunlu alanlar tanımlanmıştır. AB- Rusya ilişkilerinin mevcut kavramsal çerçeve içerisinde radikal bir değişime olan ihtiyacı ve yeni, daha verimli bir AB-Rusya ortak stratejisinin aranmasının gerekliliği açıklanmıştır.

 


Tam metin:

PDF