Северный Кавказ в ОÑмано-РоÑÑийÑком ÑоперничеÑтве: на пути к Ñамоидентификации

Али Аскер, Севиндж Алиева
7.805 262

Öz


Резюме
ОÑманÑÐºÐ°Ñ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ Ð¸ муÑульманÑкие народы Северного Кавказа долгое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ теÑно ÑвÑзаны духовными, нравÑтвенными и религиозными ÑвÑзÑми. Ð’ ÑвÑзи Ñ ÑкÑпанÑией РоÑÑийÑкой империи на Северный Кавказ - в Ñферу влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸ гоÑподÑтва ОÑманÑкой империи - было развÑзано неÑколько руÑÑко-турецких войн, а Ñами народы Северного Кавказа поднÑли народно-оÑвободительную борьбу против иноземного владычеÑтва в регионе и пыталиÑÑŒ отÑтоÑÑ‚ÑŒ Ñвою незавиÑимоÑÑ‚ÑŒ и право на ÑамоÑтоÑтельное ÑущеÑтвование, оказав Ñопротивление роÑÑийÑким войÑкам. Ð’ начале ХХ века Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑŠÐµÐ¼Ð¾Ð¼ национального ÑамоÑÐ¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ Ñ€Ð¾ÑÑ‚ и развитие муÑульманÑкой и тюркÑкой идентичноÑти, поÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð¸Ð´ÐµÐ¸ необходимоÑти преобразований и реформации муÑульманÑкого Кавказа, - вÑе Ñто Ñыграло огромную роль в формировании проектов национальной гоÑударÑтвенноÑти и незавиÑимоÑти.

 

Özet
Osmanlı İmparatorluğu ve Kafkasların Müslüman halkları uzun müddet dini, manevi ve inanç konularında birbirileriyle sıkı ilişkiler içinde olmuşlar. Rusya İmparatorluğunun Kafkaslara yönelik yayılmacılık politikalarıyla ilgili olarak birkaç Osmanlı-Rus savaşı yaşanmıştır. Bu dönemde Kusey Kafkasya halkları da yabancı işgale karşı mücadelesini sürdürmüş, Rusya ordularına karşı koyarak bağımsızlık ve kendi kaderini belirleme haklarına dayanarak kurtuluş mücadelelerini sürdürmüşler. XX. yüzyılın başlarında Kafkaslarda milli şuurun kalkınması, Müslüman ve Türk kimliğinin yükselişi gözlemlenmiş, Kafkaslarda yeniden oluşum ve reformla ilgili düşüncelerin şekillendiğini görebiliriz. Bu gelişmeler milli devlet ve bağımsızlık projelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.


Anahtar kelimeler


Северный Кавказ, мюридизм, национальное самосознание, тюркская идентификация, Kuzey Kafkasya, müridizm, milli bilinç, Türk kimliği

Tam metin:

PDF