Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 4 (2015): ART-SANAT KÖK TÜRKLERDE İKONOGRAFİK AÇIDAN KUŞ FİGÜRLERİ (THE BIRD FIGURES IN KOK TURKS IN ICONOGRAPHIC TERMS) Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Sayı 4 (2015): ART-SANAT KONUT MİMARİSİNDE ÇAKIL MOZAİK SANATI: ANTALYA KALEİÇİ ÖRNEĞİ (PEBBLE MOSAIC ART IN RESIDENTIAL ARCHITECTURE: ANTALYA KALEICI AS AN EXAMPLE) Öz   PDF
ÜLKÜ AVCI
 
Sayı 6 (2016): ART-SANAT KUKLA (THE MARIONETTE/ OSMANLICADAN TRANSKRİPSİYON- TRANSCRIPTION FROM OTTOMAN TURKISH) Öz   PDF
NAZLI MİRAÇ ÜMİT
 
Sayı 2 (2014): ART-SANAT KÜLTÜR VE TOPLUM ÜZERİNDEN SANAT VE BİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ (THE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND SCIENCE THROUGH CULTURE AND SOCIETY) Öz   PDF
MUTLU ERBAY
 
Sayı 2 (2014): ART-SANAT LATİN AMERİKA MODERN SANATI ÜZERİNE (ON THE MODERN ART OF LATIN AMERICA) Öz   PDF
NESİL ALTINOK
 
Sayı 5 (2016): ART-SANAT M. SAMİ, KARAGÖZ İNGİLTERE’DE (KARAGÖZ IN ENGLAND) (OSMANLICA’DAN ÇEVİRİ/ TRANSLATION FROM OTTOMAN TURKISH) Öz   PDF
NAZLI MİRAÇ ÜMİT
 
Sayı 6 (2016): ART-SANAT MARCEL DUCHAMP ESERLERİNİN YIKICI DÜZLEMİ VE READY-MADE’LERİNDEKİ ANTİ-TOPOGRAFİ (SUBVERSIVE EFFECT OF MARCEL DUCHAMP’S WORKS AND ANTI-TOPOGRAPHY IN HIS READY-MADE) Öz   PDF
BÜLENT YILDIZ
 
Sayı 5 (2016): ART-SANAT MEHMET GÜLER’İN RESİMLERİNDE SOYUT ANLAYIŞIN İZLERİ ÜZERİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ AÇISI (TANITIM/INTRODUCTION) Öz   PDF
TUFAN ERBARIŞTIRAN
 
Sayı 2 (2014): ART-SANAT MEKAN DİZİMİ ANALİZ YÖNTEMİ VE ARAŞTIRMA KONULARI (SPACE SYNTAX AND RESEARCHING ISSUES) Öz   PDF
MELTEM GÜNDOĞDU
 
Sayı 3 (2015): ART-SANAT MİNYATÜRDE ‘ÇİZGİ’: RIZÂ-yi ABBÂSÎ’NİN TEK SAYFA MİNYATÜRLERİ (‘LINE’ IN MINIATURE PAINTING: THE SINGLE PAGE MINIATURE PAINTINGS OF RIZÂ-yi ABBÂSÎ) Öz   PDF
FİLİZ ADIGÜZEL TOPRAK
 
Sayı 2 (2014): ART-SANAT MİNYATÜRLERDE GÖSTERİ SANATLARI: NAKKAŞ OSMAN’IN TASVİRLERİYLE ONALTINCI YÜZYILDAN ÖRNEKLER (PERFORMING ARTS IN MINIATURES: ILLUSTRATIONS BY THE RENOWNED MINIATURIST OF THE SIXTEENTH CENTURY, NAKKAŞ OSMAN) Öz   PDF
NAZLI MİRAÇ ÜMİT
 
Sayı 5 (2016): ART-SANAT MİNYATÜRLÜ SURNAME ELYAZMALARI ANLATISININ RESİM VE EDEBİ METİN DİLİNDE GEÇMİŞ TOPLUMSAL GERÇEKLİĞİN BETİMLENME ÖZELLİKLERİ VE SİNEMA TASARIMI: SURNAME-İ VEHBİ ELYAZMASI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
İNCİ YAKUT
 
Sayı 3 (2015): ART-SANAT MUSA’LAR MİTOLOJİSİNİN AHLAK ÖNCÜLLERİ (ETHICAL PREREQUISITES OF THE MUSES MYTHOLOGY) Öz   PDF
AYNA İSABABAYEVA
 
ART-SANAT 2016 / HISTART'15 SPECIAL ISSUE ORIENTALISM REVISITED: AN ARTISTIC REDEFINITION OF THE ORIENTALIST IMAGERY. (CASE STUDY: ISTANBUL) Öz   PDF
CARLA SWERTS
 
Sayı 2 (2014): ART-SANAT ORTA AVRUPA SANATINDA ORYANTALİZM VE SLAVİZM YANSIMASINA BİR ÖRNEK: JAROSLAV ČERMÁK’IN RESİMLERİNDEKİ İMGELER (ONE EXAMPLE OF REFLECTION OF ORIENTALISM AND SLAVISM IN MIDDLE EUROPEAN ART: IMAGES IN PAINTINGS OF JAROSLAV ČERMÁK) Öz   PDF
ZOFIE UÇAR
 
Sayı 4 (2015): ART-SANAT OSMANLI DÖNEMİ ALBÜM PORTRELERİ ANLATISINDA EPİK FİLM TASARIMINA KAYNAKLIK EDECEK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: LEVNİ’NİN ALBÜMÜNDEKİ BAZI PORTRELER ÜZERİNDE BİR GÖRSEL SOSYOLOJİ OKUMASI Öz   PDF
İNCİ YAKUT
 
Sayı 2 (2014): ART-SANAT PRIMITIVE FORMS AND FIGURES IN ÇANAKKALE CERAMICS (ÇANAKKALE SERAMİKLERİNDE PİRİMİTİF FORM VE FİGÜRLER) Öz   PDF
BELGİN DEMİRSAR ARLI, ŞENNUR KAYA
 
Sayı 2 (2014): ART-SANAT QALA OF MUQANNA: ROUTES OF SEARCH 'PRELIMINARY REPORT' (MUKANNA’NIN KALESİ: ARAŞTIRMANIN GÜZERGAHLARI 'ÖN RAPOR') Öz   PDF
KAZİM ABDULLAEV, NABİ KHUSHVAKTOV
 
Sayı 4 (2015): ART-SANAT RAUF YEKTA BEY, “ESKİ TÜRK MUSİKİSİNE DAİR TETEBBULAR, KÖKLER ”, MİLLİ TETEBBULAR MECMUASI, C. 1, S. 3, İSTANBUL, TEMMUZ-AĞUSTOS, 1331(1915), S. 457-463 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ/TRANSLATION FROM OTTOMAN TURKISH) Öz   PDF
İDRİS ÇAKIROĞLU
 
Sayı 6 (2016): ART-SANAT RAUF YEKTA BEY, “LÂDİKLİ MEHMED EFENDİ”, ANADOLU MECMUASI, C. 1, S. 1, İSTANBUL, 1340 (1924), S. 9-14. (OSMANLICADAN TRANSKRİPSİYON/TRANSCRIPTION FROM OTTOMAN TURKISH) Öz   PDF
İDRİS ÇAKIROĞLU
 
ART-SANAT 2016 / HISTART'15 SPECIAL ISSUE READING VISUAL SYMBOLS ON ANATOLIAN KILIMS Öz   PDF
SİMGE GÜRTAŞ
 
Sayı 3 (2015): ART-SANAT REMZİ, “BELGRAD’DA DAMAT ALİ PAŞA TÜRBESİ”,TARİH-İ OSMÂNÎ ENCÜMENİ MECMUASI, C.VII, S.39, İSTANBUL, 1 AĞUSTOS 1332, s.189-192 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ) Öz   PDF
MEHMET EMİN YILMAZ
 
Sayı 2 (2014): ART-SANAT RESSAM ŞEVKET DAĞ’IN HAYATI VE SANATINA GENEL BİR BAKIŞ (AN OVERVIEW OF THE LIFE AND ART OF THE PAINTER ȘEVKET DAĞ) Öz   PDF
HATİCE ŞİMŞEK
 
ART-SANAT 2016 / HISTART'15 SPECIAL ISSUE RETHINKING THE HOUSE IN ROMAN CONTEXT FROM THE PERSPECTIVE OF FILM STUDIES Öz   PDF
AYLİN ATACAN
 
Sayı 3 (2015): ART-SANAT SİNOP BALATLAR KİLİSESİ 'SİNOPE KOİMESİS KİLİSESİ' DUVAR RESİMLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNERİLER (CONSERVATION PROPOSALS FOR SINOP BALATLAR CHURCH 'SINOPE KOIMESIS CHURCH' WALL PAINTINGS) Öz   PDF
HANDE GÜNÖZÜ
 
Toplam 127 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 2148-3582