Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 3 (2015): ART-SANAT 16.YY OSMANLI DÖNEMİNİ KONU ALAN DÖNEM FİLMLERİ ANLATISININ OLUŞTURULMASI SÜRECİNDE GÖRSEL KANIT SAĞLAYAN OSMANLI MİNYATÜR SANATININ SEMBOLİK ANLATIM DİLİNİN ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
İNCİ YAKUT
 
Sayı 6 (2016): ART-SANAT 1859 TARİHLİ BİR KONUTUN BELLEĞİNDEKİLER (MEMORIES OF A HOUSE WHICH IS DATED IN 1859) Öz   PDF
ÇAĞLAYAN HERGÜL
 
Sayı 6 (2016): ART-SANAT 1980 SONRASI SERGİLEME (EXHIBITION AFTER 1980) Öz   PDF
OLCAY BORATAV, NUR GÜRDAL
 
Sayı 6 (2016): ART-SANAT 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ Öz   PDF
AYSUN CANÇAT
 
ART-SANAT 2016 / HISTART'15 SPECIAL ISSUE A COMPARATIVE ANALYSIS OF STRUCTURAL SIMILARITIES BETWEEN PERSIAN AND HUNGARIAN MUSIC Öz   PDF
SEYEDEH SARA SEYEDAHMADY ZAVIEH, MOHAMMAD-REZA DARVISHI, AZADEH MEHRPOUYAN
 
Sayı 1 (2014): ART-SANAT A READING ON ATATÜRK MONUMENT IN THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY: FROM IDEALIZED TO REALIZED (TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE YER ALAN ATATÜRK ANITI ÜZERİNE BİR OKUMA: İDEALLEŞTİRİLENDEN GERÇEKLEŞTİRİLENE) Öz   PDF
HATİCE GÜNSELİ DEMİRKOL
 
ART-SANAT 2016 / HISTART'15 SPECIAL ISSUE A TRIBUTE TO ART OR IDEOLOGY: THE NEWS COVERAGE OF ATATURK STATUES IN TURKISH PRESS AFTER THE COUP OF 12 SEPTEMBER 1980 Öz   PDF
LALE DÜNDAR
 
Sayı 5 (2016): ART-SANAT ACIYI OKUMAK: TEMSİL VE İFADE BAĞLAMINDA PİETA BETİMLERİ (READING THE SUFFERING: PIETA DEPICTIONS IN THE CONTEXT OF REPRESENTATION AND EXPRESSION) Öz   PDF
SERAP YÜZGÜLLER, SEDA YAVUZ
 
Sayı 5 (2016): ART-SANAT AİZANOİ’DAN HOROZLU MEZAR (A GRAVE WITH A COCK FROM AIZANOI) Öz   PDF
ELİF ÖZER
 
Sayı 5 (2016): ART-SANAT AKDES NİMET, ¨OSMANLI TÜRK HALK MUSİKİSݨ, TÜRK YURDU, C. 5, S. 30, İSTANBUL, HAZİRAN 1927, S. 605-609 (OSMANLICA’DAN ÇEVİRİ/TRANSLATION FROM OTTOMAN TURKISH) Öz   PDF
İDRİS ÇAKIROĞLU
 
Sayı 3 (2015): ART-SANAT ALMAN ÇEŞMESİ VE SULTANAHMET ÖRME DİKİLİTAŞI’NA AİT METAL YAPI ÖĞELERİNİN KONSERVASYON UYGULAMALARI (CONSERVATION TREATMENTS OF SULTANAHMET ASHLAR OBELISK AND GERMAN FOUNTAIN’S ARCHITECTURAL METALWORKS) Öz   PDF
SEDA TULGAR
 
Sayı 1 (2014): ART-SANAT ÂMİN ALAYI VE RESİMLERDE ELE ALINIŞI (AMEN PARADE AND USED IN PAINTINGS) Öz   PDF
MEHMET ÜSTÜNİPEK, ŞEYDA ÜSTÜNİPEK
 
Sayı 5 (2016): ART-SANAT AN ARTISTIC REVOLUTION PHENOMENON: DIAGHILEV’S BALLET RUSSES (SANATSAL BİR DEVRİM FENOMENİ: DİAGHİLEV’İN RUS BALESİ) Öz   PDF
SEDA AYVAZOĞLU
 
Sayı 3 (2015): ART-SANAT ARŞİV VE KÜTÜPHANELERDE BÖCEKLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ (PROTECTION METHODS FROM INSECTS IN ARCHIVES AND LIBRARIES) Öz   PDF
MÜYESSER NİLÜFER KIZIK KİRAZ
 
Sayı 1 (2014): ART-SANAT ART-SANAT 1-2014 Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
2016: ART-SANAT 2016/SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE ART-SANAT 2016/ SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL 2016:HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
ART-SANAT 2016 / HISTART'15 SPECIAL ISSUE ART-SANAT 2016: HISTART'15 SPECIAL ISSUE Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Sayı 7 (2017): ART-SANAT 2017-7 ART-SANAT 2017-7 Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Sayı 2 (2014): ART-SANAT ART-SANAT 2-2014 Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Sayı 3 (2015): ART-SANAT ART-SANAT 3-2015 Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Sayı 4 (2015): ART-SANAT ART-SANAT 4-2016 Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Sayı 5 (2016): ART-SANAT ART-SANAT 5-2016 Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Sayı 6 (2016): ART-SANAT ART-SANAT 6-2016 Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Sayı 8 (2017): ART-SANAT 8-2017 ART-SANAT 8-2017 Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Sayı 4 (2015): ART-SANAT AVRUPA’DA OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN HERALDİK GÖRÜNTÜSÜ ‘HERALDİÇKO PRİKAJUVANE NA OSMANSKATA İMPERİYA VO EVROPA’ (RUSÇADAN ÇEVİRİ/TRANSLATION FROM RUSSIAN) Öz   PDF
EROL ÇETİN
 
Toplam 127 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 2148-3582