Sayı 6 (2016)

ART-SANAT

İçindekiler

KAPAK-GİRİŞ-İÇİNDEKİLER/COVER-INTRODUCTION-CONTENTS

KAPAK/COVER PDF
 
GİRİŞ-İÇİNDEKİLER/INTRODUCTION-CONTENTS PDF
 

MAKALELER/ARTICLES

BİR BÜYÜK İSKENDER DAHA! (ONE MORE ALEXANDER THE GREAT!) PDF
MUSTAFA KOÇAK, SERAP ERKOÇ
SOGDİANADA YENİ ARKEOLOJİK KEŞİFLER:YALPAK TEPE SARAYI VE YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞINDAKİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR'2003-2013'(THE NEW ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN SOGDIANA:THE ARCHAEOLOGICAL WORKS IN YALPAK TEPE PALACE AND YERKURGAN CENTRAL TEMPLE'2003-2013) PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ, HANDE GÜNÖZÜ, ABDİSABUR RAİMKULOV
CONSERVATION OF A GROUP OF FRAMES FROM YK 16 SHIPWRECK (YENİKAPI 16 BATIĞINA AİT BİR GRUP EĞRİNİN KONSERVASYONU) PDF
NAMIK KILIÇ
THE REUSE OF BYZANTINE SPOLIA IN THE GREEN MOSQUE OF BURSA (BURSA, YEŞİL CAMİ’DE BİZANS DEVŞİRMELERİNİN YENİDEN KULLANIMI) PDF
Ü. MELDA ERMİŞ
KARPAT HAVZASI’NDA BİR AVAR YAY USTASININ MEZAR KALINTILARI ESKİ TÜRKLERDE BİLEŞİK (KOMPOZİT) YAY YAPIMINA İLİŞKİN ARKEOLOJİK BULGULAR (THE GRAVE OF AN AVAR BOWYER IN THE CARPATHIAN BASIN) PDF
CSILLA BALOGH
1859 TARİHLİ BİR KONUTUN BELLEĞİNDEKİLER (MEMORIES OF A HOUSE WHICH IS DATED IN 1859) PDF
ÇAĞLAYAN HERGÜL
MARCEL DUCHAMP ESERLERİNİN YIKICI DÜZLEMİ VE READY-MADE’LERİNDEKİ ANTİ-TOPOGRAFİ (SUBVERSIVE EFFECT OF MARCEL DUCHAMP’S WORKS AND ANTI-TOPOGRAPHY IN HIS READY-MADE) PDF
BÜLENT YILDIZ
CHAGALL’IN SANATINDA MELEK İMGESİ (IMAGE OF THE ANGEL IN CHAGALL’S ART) PDF
LALE YILMAZ
1980 SONRASI SERGİLEME (EXHIBITION AFTER 1980) PDF
OLCAY BORATAV, NUR GÜRDAL
SÖZLÜ EDEBİYATTAN PORSELEN ESERLERE: APOLLON VE FARESİ (FROM NARRATIVE LITERATURE TO PORCELAIN ARTWORK: APOLLON AND HIS MOUSE) PDF
AYGÜN DİNÇER KIRCA

TRANSKRİPSİYONLAR/TRANSCRIPTIONS

RAUF YEKTA BEY, “LÂDİKLİ MEHMED EFENDİ”, ANADOLU MECMUASI, C. 1, S. 1, İSTANBUL, 1340 (1924), S. 9-14. (OSMANLICADAN TRANSKRİPSİYON/TRANSCRIPTION FROM OTTOMAN TURKISH) PDF
İDRİS ÇAKIROĞLU
KUKLA (THE MARIONETTE/ OSMANLICADAN TRANSKRİPSİYON- TRANSCRIPTION FROM OTTOMAN TURKISH) PDF
NAZLI MİRAÇ ÜMİT

HABER/NEWS

2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ PDF
AYSUN CANÇAT

TANITIMLAR/INTRODUCTIONS

IMPORTANCE OF ART EDUCATION (SANAT EĞİTİMİNİN ÖNEMİ) PDF
DİLEK CANTEKİN ELYAĞUTU
ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (AN ASSESSMENT ON THE PROTECTION OF IMMOVEABLE CULTURAL PROPERTIES IN TURKEY IN THE LIGHT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS) PDF
CANSU ATILGAN
BİR MASKENİN İÇREK YAPISINA YÖNELİK FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME PDF
TUFAN ERBARIŞTIRAN
ZİHNİMDE BİRİKTİRDİĞİM GÖRSELLERİN DERİ SANATINA YANSIMALARI PDF
ÇAĞLAYAN HERGÜL

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI/PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI / PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES PDF
 

ART-SANAT 6-2016

ART-SANAT 6-2016 PDF
 


ISSN: 2148-3582